Välkommen till Karlstads universitet

Introduktionskurs i miljö och säkerhet, 15 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2020-08-24 - 2020-08-31
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till Introduktionskurs i miljö och säkerhet…

…och välkommen till Karlstads universitet och programmet ”Miljö och säkerhet”! Vi som ansvarar för och undervisar på programmet är lärare och forskare vid ämnet Risk- och miljöstudier. Här kommer kort information om den första kursen; ”Introduktionskursen”. Cirka en vecka före kursstart öppnar kursens sida på Canvas (den lärplattform som används på kursen) med mer information.

Introduktionskursen handlar framförallt om våra stora miljöproblem och risker i samhället. Du kommer att studera orsaker till och konsekvenser av miljöproblem och risker men också om vad det innebär att läsa på universitet, att skriva vetenskaplig text och om den kommande yrkesrollen inom området miljö och säkerhet. Målet är att du ska få en överblick över de stora miljöproblemen och riskerna i vårt samhälle, en första kontakt med det yrkesområde som du inriktat dig mot samt en bra start på universitetsstudierna.

Vi startar

Måndag 31 augusti kl 10:15 startar programmet på webbmötesplatsen Zoom. Med anledning av den pågående pandemin och risk för smittspridning kommer kursen i år att ges delvis på distans, delvis på campus. Första tillfället på campus är fredag 4/9, när vi har seminarium i halvklass på förmiddagen och tid att arbeta i grupper på eftermiddagen. Kursen ges vecka 36 – 45, med en studietakt om 40h/vecka.

Mer kursinformation får du också tisdag 1 augusti kl 10:15-15:00.

Kursens upplägg

Vecka 36

Tema: Att studera på universitetet

Examination: Brevet

Vecka 36-39

Tema: Miljö- och riskhistoria

Examination: Miniuppsats; Informationskompetens

Vecka 39-44

Tema: Miljörisker: från orsak till åtgärd

Examination: Projektarbete Miljörisker; Studiebesök; Slutseminarium

Plus: Exkursion i Värmland 28-30 september

Vecka 45

Tentamensvecka

Examination: Salstentamen; Reviderat projektarbete; Blogg

 

Kursen startar med en introduktion till att studera på universitetet med inslag bland annat om lärande, om att skriva, om studieteknik och om yrkesroll. Vår erfarenhet är att du som student vinner mycket på att starta med föreläsningar och reflektion kring arbetssätt och ramar för studierna.

Med start i den första kursveckan integreras miljö och risk. Under temat Miljö- och riskhistoria studerar du miljö- och riskproblematiken med ett samhällsvetenskapligt fokus. Vi sätter miljöriskerna i ett historiskt sammanhang och studerar etiska och sociologiska perspektiv.

Under temat Miljörisker: från orsak till åtgärd är det fokus på naturvetenskaplig kunskap om orsaker till och konsekvenser av miljöriskerna. Du kommer också skaffa dig kunskap om åtgärder för att hantera miljöriskerna och om aktörer som arbetar med riskhantering och miljö. Målet är att du ska skaffa dig en översiktlig bild av utmaningarna på miljöriskområdet med tonvikt på svenska förhållanden.

Kursen avslutas med en tentamensvecka med salstenta onsdag 4 november och de sista inlämningarna av skriftliga uppgifter.

Schema med mer detaljerad information publiceras vanligen två veckor före kursstart. Notera att alla scheman dessförinnan är preliminära.

Undervisningen

Undervisningen på kursen sker framförallt genom föreläsningar och seminarier. Ditt deltagande är frivilligt, men vi rekommenderar starkt att du deltar och är aktiv vid undervisningspassen. Särskilt seminarierna bygger på att alla är aktiva och förberedda eftersom vi då diskuterar för att fördjupa och förklara de frågor som ni arbetar med under inläsningen av litteraturen och arbetet med examinationerna. Inför varje seminarium kommer ni att få en mindre uppgift att lösa.

Måndag-Onsdag i vecka 40 åker vi på exkursion i Värmland. Under exkursionen kommer vi bland annat göra studiebesök på företag och i kommunala verksamheter som ger exempel på miljörisker i vårt samhälle och olika sätt att hantera dessa.

Undervisningen är ett stöd i ditt eget arbete för att nå kursens lärandemål (du hittar dem i kursplanen). De examinationsuppgifter du ska göra under kursens gång är också de ett stöd i lärandet och i förberedelserna inför slutseminarium och salstentamen i slutet av kursen. Ta vara på den hjälp du får genom respons på uppgifterna och genom att samarbeta med andra studenter.

För inlämningar av uppgifter och kommunikation under kursen används kursplattformen Canvas som du kommer att få tillgång till så snart du registrerat dig på kursen.

Examination

Kursen examineras genom ”Brevet”, informationskompetensuppgift, miniuppsats, projekt miljörisker, slutseminarium, studiebesök med blogguppgift samt salstenta. Samtliga av dessa är individuella, med undantag av projektet som är en gruppuppgift. Det kan verka avskräckande många examinationer, men flera av uppgifterna är mindre omfattande. Salstentamen, projektarbete och miniuppsats är huvudexaminationer med större omfattning i tid och litteratur.

Litteraturen

Kursböckerna ger en bred bild av risker och miljöproblem. Vi har valt böcker som du kan återkomma till som uppslagsböcker senare under utbildningen och flera av böckerna används också under andra kurser det första året av programmet Miljö och säkerhet.

Obs! Köp bara litteraturen till den här första kursen eftersom litteraturen för höstens andra del kan komma att revideras. Boken av Cunningham & Cunningham finns i många utgåvor, det behöver inte vara den senaste.

Komma igång

För att underlätta din studiestart har vi samlat ihop den viktigaste informationen för dig som valt att läsa vid Karlstads universitet: http://www.kau.se/ar-student/ny-student

För att komma igång med kursen ska du

1.   bekräfta att du vill gå kursen genom att besvara antagningsbeskedet,

2.    göra en webbregistrering. Mer information om detta finner du på länken http://www.kau.se/ar-student/ny-student

3.   och senast vid kursstart registrera dig på ”mina sidor” (också detta beskrivs på länken ovan),

4.   samt logga in på kursplattformen i Canvas (öppnas cirka en vecka före kursstart). Se information om detta på kurshemsidan på kurstorget. Hör av dig om du har problem med att komma in på Canvas eller om du har andra frågor!

Om du är sent antagen och inte hinner registrera dig innan kursstart, kontakta kursadministratören.

Viktigt

På grund av den rådande pandemin kan information komma att ändras. När det närmar sig kursstart är det därför viktigt att du håller dig uppdaterad genom att logga in och läsa informationen här. Datum och tider kan komma att ändras fram tills två veckor innan kursstart dvs vecka 34. Du kommer inte att få några notiser utan du ansvarar själv för att hålla dig informerad.

Tveka inte att höra av dig till oss om du har några frågor.

Kontaktpersoner

Kursansvarig:                   Erik Persson  erik.persson@kau.se, 054-7002239

Kursadministratör:           Hannah Bowring hannah.bowring@kau.se, 054-7002653

Studievägledare:              Fredrik Olsson  Fredrik.Olsson@kau.se, 054-7001517 eller boka in ett personligt möte på onlinebooq.

 

Än en gång - Välkommen till kursen!

Erik Persson

Kursansvarig

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus i höst kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd.  

Senast 17 augusti 2020 publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar. Schema

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Hannah Bowring  

  KURSANSVARIG:
  Erik Persson  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Fredrik Olsson