Välkommen till Karlstads universitet

Kemiska beräkningar, 7.5 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2020-08-24 - 2020-08-31
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Hjärtligt välkommen till kursen Kemiska beräkningar, ht 2020

Som du säkert redan vet har regeringen nu gett klartecken för att välkomna studenter till Campus på högskolor och universitet, vilket är glädjande. Men eftersom vi även ska följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer gällande fysiska möten och att hålla avstånd uppstår det en hel del problem som måste lösas. Karlstads universitet har därför valt en hybridlösning som innebär att endast studenter på nybörjarkurser får tillträde till undervisning på campus. Eftersom Kemiska beräkningar är en kurs som läses av olika studentgrupper, varav flera är på sitt andra år, kommer kursen att ges som distansundervisning, både för campus- och distansvarianten. Endast laborationer kommer att innebära närvaro på universitetet. Varje student kommer att ha ett laborationstillfälle, vilket innebär att vara på Karlstads universitet under två dagar i följd för att utföra kursens laborationer. Det kommer att finnas ett flertal tillfällen att välja på genom att man själv anmäler sig till en viss labgrupp på Canvas. Kursens schema visar vilka datum som är aktuella för laboration, men vi kan idag inte säga med säkerhet hur många som kan komma vid varje tillfälle och vi vet inte heller med säkerhet ifall någon grupp kommer att tas bort. Allt beror på hur många som kommer att tacka ja till sin plats på kursen, samt tillgång till laborationssalar. Vi får inte ha för många studenter i samma sal, pga Corona-pandemin.

Tentamen kommer att ske via distans, i form av en hemtentamen den 6 november. Mer information om det kommer att anslås på kursens Canvas-sida efter kursstart.

För att delta i undervisning kommer du att få tillgång till ZOOM och du kommer att behöva en dator som ger dig möjlighet att vara ansluten med både ljud och bild. Det är bra att investera i en liten extern webkamera ifall din dator inte har en bra integrerad webkamera.

För att få delta vid laborationer krävs att du själv skaffar dig en laborationsrock och skyddsglasögon. Rocken ska vara knälång, med långa ärmar. Materialet ska vara 100 % bomull. Det finns att köpa på olika websidor. Även skyddsglasögon finns att köpa via nätet, men kan även köpas på universitetet av vår laboratorieingenjör, i anslutning till laborationstillfället.

Kursansvarig och examinator för kursen är Torgny Fornstedt.


Vänliga hälsningar

Anna Smedja Bäcklund, Studierektor för kemiämnet

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus i höst kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd.  

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar. Schema

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Lotta Klang  

  KURSANSVARIG:
  Torgny Fornstedt  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Fredrik Olsson