Välkommen till Karlstads universitet

Litteraturvetenskap II, 30 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-01-11 - 2021-01-18
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till Litteraturvetenskap II (30 hp)

Kursen börjar onsdag d. 20 januari kl. 09.00 – ca. 12.00 med en allmän kursintroduktion samt föreläsningen ”Populärlitteraturen i historiskt perspektiv” som är del av första delkurs ”Perspektiv på populärlitteraturen”. Under den allmänna introduktionen går vi kortfattat igenom kursen i sin helhet, de olika ingående delkurserna och hur kursen är tänkt pedagogiskt. Därefter presenteras första delkursens syfte, uppläggning, uppgifter, litteratur och examinationsformer. Inför detta tillfälle bör du ha läst igenom undervisningsplan/momentschema för att kunna ställa relevanta frågor.

Litteraturvetenskap II är en helfartskurs. Det innebär att du bör planera ca. 40 timmer per vecka till dina studier. En del av litteraturen är på engelska.

Vi använder läroplattformen Canvas som forum för kursinformation och inlämningar. De viktigaste dokumenten – såsom litteraturlista och kursplan– finns före kursstart också på www.kau.se

Du får tillgång till Canvas genom att logga in med ditt Kau-ID efter att du har registrerat dig på kursen.

Inför kursintroduktionen ska du ha läst följande litteratur från pensum:

Anders Öhman, Populärlitteratur, s. 7-22

Du uppmuntras att så tidigt som möjligt ha påbörjat inläsningen av den kurslitteratur som är aktuell i de pass som ligger under första kursveckan. Den som påbörjar inläsningen i god tid kommer att ha det betydligt lättare att disponera arbetet under kursens gång. Det innebär att det också är en förutsättning att skaffa kurslitteraturen i god tid! Då gemensamma diskussioner kring litteratur är ett centralt inslag i undervisningen är det extra viktigt att du har förberett dig genom att ha läst de texter som står angivna på momentschemat inför varje pass.

På första delkurs ingår bland annat följande skönlitterära texter:

Helen Fielding: Bridget Jones’ Diary (ca. 260 sidor)

Neil Gaiman: The Ocean at the End of the Lane (ca. 280 sidor)

Lina Bengtsdotter: Annabelle (ca. 300 sidor)

Edgar Allen Poe: Murders in the Rue Morgue (ca. 40 sidor)

Mary Shelley: Frankenstein (ca. 250 sidor)

John Ajvide Lindqvist: Gräns (ca. 80 sidor)

Robert Louis Stevenson: Dr. Jekyll & Mr. Hyde (ca. 80 sidor)

Ytterligare information angående delkurslitteraturen publiceras på Canvas inför kursstart. Det går bra att läsa svenska översättningar av den engelska skönlitteraturen.

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Denita Gustavsson  

  KURSANSVARIG:
  Morten Feldtfos Thomsen  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Lisa Dalgren