Välkommen till Karlstads universitet

Svenska språket i teori och praktik II, 30 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-01-11 - 2021-01-18
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till Svenska språket i teori och praktik II, 30 hp (S1GB01)!

Kursen består av fyra delkurser som var och en går på halvfart. Under första halvan av terminen (v. 3–12) läser du således delkurs 1 och 2 parallellt och under andra halvan av terminen (v. 13–22) läser du delkurs 3 och 4 parallellt.

Både delkurs 1 och delkurs 2 har alltså kursstart v. 3. Såväl kursstarten som undervisningen på kursen sker helt på distans, och du deltar hemifrån via din dator. I princip kan du lyssna på de inspelade föreläsningarna och delta i skriftliga diskussionsuppgifter på tider som passar dig, men det kan också ingå uppgifter där du ska delta vid en viss tidpunkt.

Examinationsuppgifterna består till största delen av hemuppgifter. I delkurs 4 ingår dock även en salstentamen som du skriver antingen på Karlstads universitet eller på ett lärcentrum nära din bostadsort. Under rådande pandemi kan det hända att salstentan blir omgjord till hemtenta. Besked om detta kommer vid kursstart. 

Redan nu är det bra om du läser igenom kursplanen och litteraturlistan som du hittar på https://www.kau.se/utbildning/program-och-kurser/kurser/S1GB01. Vid kursstart kommer sedan mer specifik information på kursplattformen Canvas som du får tillgång till genom att logga in med ditt Kau-ID efter att du har registrerat dig på kursen.

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Denita Gustavsson  

  KURSANSVARIG:
  Nils Dverstorp  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Lisa Dalgren