Välkommen till Karlstads universitet

Examensarbete för högskoleingenjörsexamen i Maskinteknik, 22.5 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-01-11 - 2021-01-18
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Samlad kort information inför vt21:

Ur kursplanen:

Kursens syfte är att studenten skall

- Tillämpa ett ingenjörsmässigt arbetssätt med urskiljning, formulering och lösning av ett tekniskt problem

- Utföra ett självständigt arbete och presentera detta muntligt och skriftligt, samt genomföra en kritisk bedömning av andras arbeten.


Examensarbetets innehåll

Problemställningen ska alltså ha ett tekniskt perspektiv, vilket är en tämligen bred formulering. En god ledning är att examensarbetet ska ”tillämpa kunskaper och färdigheter som inhämtats under studietiden”. Problemställningen kommer vanligtvis från en extern aktör / företag, men kan också vara en egen idé som du vill fördjupa dig i. I båda fallen ska uppdraget/idén godkännas av examinator, ansökan sker via blankett som finns utlagd på Canvas. OBS att du ska beskriva projektet med egna ord, och bifoga gärna företagets beskrivning.


Kontakta gärna examinatorn Anders Biel eller kursansvarig Lasse Jacobsson för en diskussion i god tid om du är osäker.


Omfattning

Examensarbetet genomförs på halvfart under lp 1, och helfart under lp2, och omfattar 22,5 hp. Detta motsvarar nominellt 600 arbetstimmar. Det bör understrykas att examensarbetet bedöms från kursens lärandemål och inte utifrån utförd arbetsmängd.


Form

Examensarbetet genomförs i projektform, enskilt eller i grupp om 2 studenter. Examinator avgör om arbetet är lämpligt att genomföra i grupp. (Vid genomförande i grupp finns särskilda rutiner för att säkerställa individuell examination). En handledare utses på kau, som framför allt handleder processen, handledare hos uppdragsgivaren handleder främst i sakfrågor.


Examination

Examinationen genomförs till viss del löpande under arbetets gång för att tidigt fånga upp nödvändiga förändringar/förbättringar. Slutbetyg ges som U eller G, möjlighet till returer ges under kursens gång. Om inte arbetet godkänns ges två ytterligare examinationstillfällen.

Examinerande moment

• Projektbeskrivning Vid kursstart v 3

• Projektplan Efter c:a 2 veckor

• Metodkapitel och delredovisning Halvtid

• Rapport för opponering Cirka 2 v innan slutredovisning

• Slutredovisning och opponering Tentamensvecka lp 2

• Rapport slutversion Cirka 1 v efter slutredovisning

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Elena Kullinger  

  KURSANSVARIG:
  Lasse Jacobsson  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Stefan Kaasalainen