Välkommen till Karlstads universitet

Kemi Bas A, 7.5 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2020-08-24 - 2020-09-06
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Uppdaterad information 20-08-25

Glöm inte att registrera dig. Du får då tillgång till kursen i Canvas.

Schemat är uppdaterat i TimeEdit per idag 20-08-25. Mer info om detta finns i Canvas.

Bästa hälsningar,

Sara, kursledare KEBX13

______________________________

Uppdaterad information 20-08-17

Hjärtligt välkommen till kursen ”Kemi bas A”, KEBX13, HT20 (läsperiod 4 och 5)

Det är nu två veckor kvar tills dess att kursen börjar. Jag som kursledare vill hälsa dig som tackat ja till kursen, hjärtligt välkommen till ett spännande och utmanande termin i kemins fantastiska värld!

Registreringen öppnar om en vecka - glöm inte att registrera dig!

Schemat är aktivt. Utifrån rådande omvärldssituationen vill jag dock redan nu uppmärksamma dig på att det kommer att kunna bli förändringar i schemat även framöver, och att detta kan ske med kort varsel. Det är därför extra viktigt att du håller dig uppdaterad i schemat i TimeEdit.

Den här välkomsttexten uppdateras fram tills registreringen öppnar. Därefter gäller informationen som finns i Canvas (vår digitala kursplattform). Canvas får du tillgång till efter att du registrerat dig på kursen, och där hittar du bland annat kursens upplägg, information med mera.

Kursens första föreläsning, FL1, ges som planerat i mindre grupper på campus (på plats i KaU:s lokaler), om inte annat anges närmare i Canvas. Övriga pass på läsperiod 4 ges på distans via Zoom och Canvas. Vi kommer exempelvis att träffas i föreläsningar i realtid via Zoom, ses i förinspelat material, diskutera via Zoom och i Canvas diskussionsverktyg, göra hemlaborationer i realtid och tillsammans och mycket mera.

Notera redan nu tentamen måndagen den 21 december då denna inte syns ännu i TimeEdit. Mer information om tentamen finns senare i Canvas.

Jag och övriga lärare på kursen ser fram emot att få följa ditt lärande och utmana dig igenom kursen.

Väl mött om två veckor!

Sara Wahlberg, kursledare KEBX13

______________________________________________________________________________________________


Information från 2020-06-21)

Hjärtligt välkommen till kursen ”Kemi bas A”, KEBX13, HT20 (läsperiod 4 och 5)

Kemi Bas A (kurskod KEBX13) ingår parallellt ihop med fysik och matematik i basårets första termin. Du läser kemi på kvartsfart (25% takt) och över hela terminen. KEBX13 är en egen kurs. Kursen är upplagd så att föreläsningar varvas med övningar, räknestugor och praktiska moment (laborationer). Laborationer är obligatoriska moment. Den teoretiska delen av kursen examineras med tentamen i slutet av terminen och inlämningsuppgifter medan den praktiska delen (laborationer) genom genomförande och rapportering.

Som du säkert redan vet har regeringen nu gett klartecken för att välkomna studenter till Campus på högskolor och universitet. Samtidigt ska vi följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer exempelvis gällande fysiska möten och att hålla avstånd. Genom det uppstår det en hel del utmaningar som måste hanteras. Karlstads universitet har därför valt en hybridlösning med avseende på Campus- och distansundervisning för hösten och det kommer att se olika ut mellan olika kurser och program.

För att kunna följa gällande riktlinjer och regler, kommer KEBX13 HT20 att bedrivas helt eller delvis på distans. Kursstartsveckan (första veckan på kursen) är i nuläget planerad till Campus (på plats i KaUs lokaler) där du i mindre grupp utifrån gällande riktlinjer hälsas välkommen och deltar i undervisningen på plats. Därefter under resterande tid av läsperiod 4 (från andra veckan på kursen) planeras kemikursen att bedrivas på distans, utan fysisk närvaro på KaU.

Distansundervisning och delar av examinationen sker via det digitala konferens-verktyget Zoom. Vad som krävs för att kunna använda Zoom kan du läsa om på https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/distans/zoom.

Inom kursen ligger obligatoriska moment i form av laborationstillfällen. Under läsperiod 4, kommer dessa att ske som hemlaborationer. Information om läsperiod 5 kommer senare i höst utifrån aktuell situation. Under hemlaborationstillfällena kommer du att använda vanligt förekommande hushållsprodukter som till exempel diskmedel, sked, koksalt, mått och liknande. Det krävs personlig skyddsutrustning för att skydda ögon och att skydda kläder. Detta kan medföra en mindre kostnad. Skyddsglasögon och förkläde eller liknande är ett krav. Du ordnar detta själv ex genom att köpa online. Det räcker med ett par enkla skyddsglasögon och ett enkelt heltäckande förkläde, exempelvis ett vanligt köksförkläde. Om du bär vanliga glasögon ska skyddsglasögonen kunna passa över så var noga med modell.

Vänliga hälsningar.

Sara Wahlberg, kursansvarig KEBX13

 

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus i höst kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd.  

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar. Schema

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Lotta Klang  

  KURSANSVARIG:
  Sara Wahlberg  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Fredrik Olsson