Välkommen till Karlstads universitet

Livets utveckling och mångfald, 15 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2020-11-02 - 2020-11-09
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen Livets utveckling och mångfald (BIGC14) ht20

Målet med kursen är att få en djupare förståelse och kunskap om evolution genom naturligt urval som vetenskaplig förklaringsmodell för uppkomsten av variation och mångfald.


Kursinnehåll

Föreläsningar/Seminarier på lärobokens olika kapitel. Kursensens föreläsningar kommer att finnas tillgängliga inspelade, så att du kan titta på föreläsningen vid ett senare tillfälle. Undervisningen sker även i form av seminarier. Vi kommer att ge er några frågor som underlag för dessa seminariesamtal. Inför varje sådant seminarietillfälle läser ni kapitlen och förbereder er med angivna frågor och egna frågor om innehållet. Se till att vara väl förberedda inför varje seminarium. Det är alltså viktigt att alla läst kapitlen till seminarierna för att aktivt kunna delta! En av er har för varje seminarium ansvaret för seminariet vilket innebär att kort sammanfatta kapitlen och ge ett förslag på svar till frågorna. Övriga studenter deltar med egna förslag till svar och egna frågeställningar att ta upp. Föreläsningar och seminarier sker via ZOOM för distansstudenter. För seminarierna behöver ni förutom bra uppkoppling även headset och webbkamera för att enkelt kunna kommunicera. Ni förväntas delta aktivt på seminarierna och får bara missa högst två stycken, och för dessa gäller i så fall skriftlig inlämning. Seminarier är därmed obligatoriska. En skriftlig uppgift delas ut i början av kursen och skall lämnas in på Canvas i slutet av kursen. Skriftliga uppgiften är obligatorisk.


Kurslitteratur

Zimmer C & Emlen D J. 2015 eller 2016. Evolution - making sense of life. Roberts and Company, Greenwood Village, Colorado.


Examination

Kursen examineras genom en skriftlig salstentamen, skriftlig uppgift och aktivt deltagande vid seminarier. Seminarierna ger 5 hp, skriftliga uppgiften 2 hp och salstentamen 8 hp.


Webbplattform

Kursen använder webb-plattformen, Canvas. Denna är en helt nätbaserad utbildningsplattform som vi använder för all kommunikation under kursen. När du blir registrerad på kursen så kommer du att få tillgång till Canvas. Du kommer att kunna komma in i plattformen direkt för att bl.a. hitta ett aktuellt schema, kursinformation och uppgifter och inspelade föreläsningar. Canvas finner du på adressen: https://www.kau.se/logga-in-tillcanvas Den distansbaserade utbildningen sker genom ZOOM. Varje lärare har sitt egna ZOOM mötesrum vilka kommer finnas tillgängliga i Canvas. För frågor om Canvas: https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/tjanster/canvas


Lovisa Lind Eirell (kursledare), 054 700 28 60, lovisa.lind@kau.se

Larry Grenberg larry.greenberg@kau.se (lärare)

Kristina Oskarsson, 054 7002160 (kurssekreterare) kristina.oskarsson@kau.se


Välkomna/Lovisa

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus i höst kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd.  

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar. Schema

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Kristina Oskarsson  

  KURSANSVARIG:
  Ted Morrow  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Fredrik Olsson