Välkommen till Karlstads universitet

Skola som system och idé - yrkeslärare, 15 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2020-09-01 - 2020-09-06
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen Skola som system och idé, 15 hp. Kursen läses på distans och halvfart med tre närträffar under hösten. Kursen läses på distans och halvfart med tre närträffar under hösten. Närträff 1 kommer att vara 7 -  8 september 2020, närträff 2 kommer att vara 28 - 29 oktober 2020 och närträff 3 kommer att vara 14 - 15 december 2020. Studenter på yrkeslärarprogrammet som studerar på helfart läser parallellt kursen Den lärande eleven. Mellan närträffarna arbetar du med kursuppgifter såväl individuellt som i studiegrupper.

 

Mellan närträffarna sker informationen och kommunikationen mellan studenter och lärare via lärplattformen Canvas. Canvas är ett nav genom hela utbildningen och det är viktigt att du snabbt blir förtrogen med dess funktioner. På lärplattformen Canvas har varje kursuppgift ett eget element där all information och i vissa fall kompletterande studiematerial finns. Kontinuerligt mellan närträffarna sker information och kommunikation via lärplattformen. Canvas finns att ladda ner som APP till din mobiltelefon. Det är bra att regelbundet arbeta med kurssidan för att hålla dig uppdaterad. Teknisk hjälp finns att få på: http://www.kau.se/ar-student/it-stod.

 

Undervisningen genomförs via föreläsningar. Ditt deltagande sker både i studiegrupp och individuellt. Grunden för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan kursdeltagare och mellan kursdeltagare – lärare är skriftliga uppgifter med skriftliga kommentarer, men muntliga redovisningar och diskussioner förekommer också. En förutsättning och en given utgångspunkt för en givande distansutbildning är ett individuellt ansvarstagande för den egna studieplaneringen och för studiegruppsarbete. Studiegruppen har en central roll som stödjande forum för att diskutera såväl uppgifter som andra pedagogiska frågeställningar som aktualiseras. Det är också tänkt att du och dina kamrater diskuterar kring föreläsningarna i studiegruppens diskussionsforum. Genom diskussionerna skapas förutsättningar för er att reflektera över kunskaperna, fördjupa ert lärande och förbereda er för kommande uppgifter.


Studiehandledningen hittar du här I studiehandledning finner du bland annat kursens litteratur. 


Kontakt:

Hamid Asghari, kursledare och examinator

Annica Ådefors, kursledare

Marie Becker, administratör

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus i höst kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd.  

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar. Schema

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Erika Öjergård  

  KURSANSVARIG:
  Annica Ådefors  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  {{studvag}}