Välkommen till Karlstads universitet

Idéhistoria II, 30 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-01-11 - 2021-01-21
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen Idéhistoria II.

Kursen ges på helfart under vecka 3 2021 – vecka 22 2021.

Med anledning av rådande omständigheter kring coronaviruset är upplägget av vårens kurs ännu inte helt fastställt. Vi följer myndigheternas rekommendationer och riktlinjer och kommer att gå ut med mer information här på sidan närmare inpå kursstart eller så fort vi vet mer. Logga därför in regelbundet på MittKau för att ta del av uppdaterad information!

Idéhistoriska studier är förhållandevis läsintensiva. För att kunna uppfylla kursmålen behöver du läsa litteraturen kontinuerligt och aktivt försöka tillgodogöra dig dess innehåll. Försök i möjligaste mån att få tillgång till kurslitteraturen innan kursen startar. Redan till första kurstillfället kan det finnas anvisade sidor ur kurslitteraturen som du ska läsa. Du bör därför antingen gå till biblioteket eller göra en beställning av kurslitteraturen via en nätbokhandel i god tid innan kursen börjar. (Detta gäller särskilt den litteratur som behandlas tidigt under kursen, vilket framgår av schemat eller studieguiden.) Heltidsstudier förutsätter 40 timmars arbetsvecka, vilket utöver föreläsningar, seminarier och examinationer även rymmer eget förberedelsearbete. Om ett seminarium är schemalagt på eftermiddagen så innebär det att förmiddagen är tänkt att reserveras för självstudier. Om hela dagen är fylld av schemalagd undervisning är det en god idé om inläsning och förberedelser kan äga rum dagen eller dagarna innan.

Koll på Kau - Distans: Ett interaktivt verktyg med syfte att skapa trygghet för dig som student vid Karlstads universitet när också campus-kurserna - delvis eller helt och hållet - ges på distans. Du kan navigera bland korta filmer och informationstexter för att få veta mer om olika former av stöd och hjälp som universitetet erbjuder. https://kau.se/koll-pa-kau-distans

Kristian Petrov, kursansvarig

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Anna-Karin Worland  

  KURSANSVARIG:
  Kristian Petrov  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Elsa Wängestam, Emilia Westberg