Välkommen till Karlstads universitet

Konst- och bildvetenskap: tidiga bild- och byggnadskulturer, 7.5 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2020-08-24 - 2020-09-03
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen Konst- och bildvetenskap I; tidiga bild- och byggnadskulturer, 7,5 hp.

Denna kurs omfattar tidiga bildkulturer från förhistorisk tid till och med det som brukar kallas medeltid, och innefattar bl.a. studier av de stora världskulturernas och religionernas uttryck i bild, arkitektur och gestaltad miljö. Kursen ges på halvfart under vecka 36-45, och är ganska intensiv. Halvtidsstudier motsvarar ca 20 timmars studier per vecka, vilket utöver föreläsningar, seminarier och examinationer även skall rymma eget förberedelsearbete.  

Kursens föreläsningar och seminarier sker via zoom under HT 2020, detta pga Covid-19. Ett schema med mer detaljerad information läggs upp på Canvas. Föreläsningar ges oftast två gånger i veckan. Kursintroduktionen sker tisdag 1 sept kl 10.15-12. Länk till Zoom e-klassrum läggs ut på Canvas senast dagen innan. 

Från och med 24 augusti finns studieanvisningar utlagda på plattformen Canvas. 

Tid och plats är dock alltid preliminärt till två veckor innan kursstart så kontrollera därför schemat nedan.

Litteratur

För att kunna uppfylla målen för kursen behöver du följa undervisningen och läsa litteraturen kontinuerligt. Försök i möjligaste mån att få tillgång till kurslitteraturen innan kursen startar. På litteraturlistan finns både kompendiematerial och böcker. De flesta av böckerna som står på litteraturlistan återkommer under kursens gång och är bra att ha egna exemplar av, för understrykning, anteckningar etc. 

*Johannesson, Lena (red.). Konst och visuell kultur i Sverige: Före 1809. Signum förlag. Finns på bibliotek och antikvarier. Pdf:er kommer också att vara tillgängliga på lärplattformen Canvas.

* Huvudboken är Honour, Hugh & Fleming, John (2009 eller senare). The visual arts: a history. Harlow: Pearson Education – alternativt kan du även läsa Stokstad, Marilyn: Art: A Brief History. Den senaste upplagan (6:e upplagan) är dyr, men det går också att använda tidigare upplagor (fr.o.m. upplaga 3) och de kan finnas att köpa begagnade. 

Hedvig Mårdh, kursansvarig

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus i höst kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd.  

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar. Schema

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Anna-Karin Worland  

  KURSANSVARIG:
  Hedvig Mårdh  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Elsa Wängestam