Välkommen till Karlstads universitet

Bedömning, betygsättning och VFU - yrkeslärare, 15 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-01-11 - 2021-01-18
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till LPGY05, Bedömning, betygsättning och VFU – yrkeslärare (YRK5/VALYRK5 vt 21).

 

I denna kurs kommer du utveckla kunskaper inom bedömning, betygsättning och utvärdering i relation till dina yrkesämnen.

 

Kursen är digital och läses på distans och går på halvfart under hela terminen. Aktiviteterna i kursen består av hemtentamen, gruppuppgifter, individuella skrivuppgifter, workshops och seminarier. Även examinationerna räknas som aktivitet för lärande.

 

En förutsättning och en given utgångspunkt för en givande distansutbildning är ett individuellt ansvarstagande för den egna studieplaneringen. Det är därför viktigt att du planerar din tid och att du arbetar strukturerat med kursens uppgifter och kursens litteratur.

 

Som första bok ska du läsa boken Ren formativ bedömning av Per Lauvås och Anders Jönsson (se litteraturlista). Denna bok kommer, tillsammans med valda kapitel i annan litteratur, ligga till grund för en workshop som sker under närträff 1 och som examineras i en hemtentamen mellan närträff 1 och 2. Ytterligare instruktioner finns i Studiehandledningen samt information på närträff 1, vilket publiceras ca 1 vecka innan kursstart på Canvas. Litteraturlistan hittar du här på ”Mitt KAU”. Det är viktigt att delta på närträffarna då föreläsningar också ingår i examinationerna.. Schema publiceras i kursutrymmet på Canvas.

 

Närträff1: V5, 1–2/2

Närträff 2: V13, 29–30/3

Närträff 3: V22, 1-2/6

 

Varmt Välkommen önskar jag!

 

Annica Ådefors

kursledare

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.