Välkommen till Karlstads universitet

De yngsta förskolebarnens språkliga, matematiska och estetiska lärande, 30 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-01-11 - 2021-01-18
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Hej!

Detta är ett välkomstbrev med lite information inför vårens kurs 2021. Vi ser fram emot ett bra samarbete och en lärorik kurs, både för er studenter och oss lärare/kursledare. Via ”Mitt KAU” hittar ni kursplan, litteraturlista och så småningom schema. På grund av rådande pandemi så vet vi i dagsläget inte om vi kommer genomföra några närträffar under terminen eller om era lärcentra kommer vara öppna. Det vi vet är att undervisningen till största del kommer genomföras digitalt via Zoom. Det är dock viktigt att påpeka att vi ibland genomför undervisningen live i Zoom en viss tid och ibland har inspelade föreläsningar som ni kan ta del av under en längre tid.

Termin 3 är en ämneskurs med fokus på förskolans yngsta barn och den är fördelad på tre stycken delkurser. Du kommer här att möta olika ämneslärare samt lärare som har kompetens när det gäller de yngsta barnen i förskolan. Under din VFU i delkurs 2 ska fokus också vara på de yngsta barnen (1-3 år).

Som ämneskurs har termin 3 en lite annorlunda struktur än ni haft i termin 1 och 2. Det innebär att det är ganska högt tempo från start och det är därför bra om ni har skaffat kurslitteraturen i förväg. Som ämneskurs har vi också totalt 16 stycken obligatoriska ämnesworkshops där närvaro (fysisk eller digital) krävs.

Måndagen den 18 januari är det kursintroduktion kl. 13.00-16.00 i Zoom (http://kau-se.zoom.us/my/kristinungerberg). Det är viktigt att du som student är med vid kursintroduktionen eftersom det då ges mycket information om kursens upplägg, innehåll, betygskriterier, obligatoriska uppgifter, arbetslagsarbete, gruppindelningar osv.

Vi ser med förväntan fram emot att träffa er den 18 januari!

 

Vänliga hälsningar

Kursledarna:

Kristin Ungerberg                                   Alexandra Guseva

kristin.ungerberg@kau.se                  alexandra.guseva@kau.se

Administratör:

Anders Johansson

anders.johansson@kau.seKoll på Kau - Distans är ett interaktivt verktyg med syfte att skapa trygghet för dig som distansstudent vid Karlstads universitet. Du kan navigera bland korta filmer och informationstexter för att få veta mer om olika former av stöd och hjälp som universitetet erbjuder.

https://kau.se/koll-pa-kau-distans

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.