Välkommen till Karlstads universitet

Tema Barn och Barndom, 30 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-01-11 - 2021-01-18
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Varmt välkommen till första kursen på Förskollärarprogrammet - Tema barn och barndom, 30 hp

Vi välkomnar dig till program- och kursstart på Karlstads universitet 18-20 januari. Ni är ca 120 studenter fördelade på tio lärcentra i landet som startar utbildningen i januari.
18 januari

19 januari

20 januari

Övriga närträffsdatum via zoom vårterminen 2021 (eventuellt på Karlstads universitet):

15, 16 februari

24, 25, 26 mars

26, 27 april

24, 25 maj

Telebildsändningar vid lärcenter - Tisdagar 13.00-16.30

Utfrån rådande pandemi kommer närmare information angående närträffar och telebildsändningar via lärcenter under program- och kursstarten.


Första kursen Tema Barn och barndom, 30 hp (kurskod LPGF10)

Kursens syfte är att introducera förskollärarutbildningen som professionsutbildning och du kommer möta olika perspektiv på barn, barndom och förskola. I kursen bearbetas innehållet under olika former, där en form är litteraturstudier. Om du redan nu vill bekanta dig med kurslitteraturen så startar vi med Forsell, Anna. Boken om pedagogerna, sid 14-273.

Närmare detaljer om schema, upplägg och innehåll får du under de första dagarna.
Förberedelser inför program-/kursstarten

Vi önskar dig varmt välkommen till Karlstads universitet och ser fram emot att få vara ett stöd för dig i din utbildning till förskollärare!

Vänliga hälsningar

Kursledarna                                                               Kursadministratör

Anita Malmgren och Lina Kjellberg                            Petra Wall, petra.wall@kau.se, 054-700 11 71


Studie- och karriärvägledningen

fraga.lararutbildningen@kau.se

Telefontid: må-fre kl.11-12, 054-700 12 12


Litteraturlistan

Observera att det finns nya upplagor/tryckår 2020 av två böcker: Att bli Förskollärare/Engdahl, Ärleman- Hagser och Barns och ungas rättigheter…./Hägglund, Quennerstedt, Thelander

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.