Välkommen till Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Företagsbeskattning, 15 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2020-08-24 - 2020-09-03
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Vi som undervisar på skatteinriktningen på juristprogrammet hoppas du kommer att trivas hos oss under din studietid! Skatteinriktningen kommer att innebära en ordentlig genomgång av svensk skatterätt och vi hoppas att du lär dig så mycket som möjligt. Vi som är lärare på programmet kommer att göra vad vi kan för att du ska få så goda förutsättningar som möjligt, men det beror naturligtvis i första hand på dig att du tar vara på tiden och ger studierna prioritet. En gedigen utbildning i skatterätt öppnar sedan dörrar till arbete på bl.a. Skatteverket eller advokat- eller konsultbyrå som skattejurist, men även som bolagsjurist eller affärsjurist i allmänhet. Du kommer under året också att få möta flera praktiker som arbetar med skatterätt när de medverkar i programmet.

I år är det som bekant lite särskilda förutsättningar p.g.a. Corona-pandemin och vi vet inte om det lättar eller t.o.m. blir ytterligare restriktioner fram emot hösten. Men vi är beredda på båda alternativen och planerar undervisningen därefter. Mest optimalt är att hålla undervisningen i ett klassrum, men vi kommer vara beredda på att hålla undervisning också över Zoom. Det betyder att vi i möjligaste mån kommer att möta er studenter i ett klassrum, men även erbjuda deltagande via Zoom. Tentamina på första kursen kommer också ske som hemtentamen och möjligen även senare tentor under höstterminen, dvs. kurserna Internationell beskattning resp. Skatteförfarande och skatteprocess (men vi avvaktar med besked till dess att rektor tar beslut om senare delen av året). Skattejuridisk metodkurs, som går under vårterminen har alltid varit en hemtentamen, så även kommande läsår.

Upptakten på inriktningen sker måndagen den 31 augusti, på eftermiddagen, tillsammans med magisterstudenterna i skatterätt. Vi kommer att samläsa magister- och juristprogrammet. Eftersom det ännu är oklart med lokaler vet vi inte om det blir kl. 15.15, 16.15 eller 17.15, men vi planerar för att det ska gå att träffas fysiskt i samband med starten samt en möjlighet att delta via Zoom. Då kommer du att få träffa några f.d. studenter som läst dessa skattekurser, några yrkesverksamma skattejurister samt dina kursledare. Har vi möjlighet hoppas vi också att kunna fika lite tillsammans. Närmare besked om detaljerna kommer i augusti.

Sedan börjar första kursen, Företagsbeskattning, på tisdag morgon (se vidare schema). Som det är planerat ges den i lektionssal på universitetet, men vi planerar också för att hålla den via Zoom. Mer information ges vid program- och kursstarten. Redan till första lektionstillfället den 1 september kommer du ha glädje av att ha börjat läsa igenom och repetera beskattningen av olika företagsformer, så läs gärna igenom beskattning av näringsverksamhet och olika företagsformer i förväg.

Vi använder Canvas som forum för kursinformation. Plattformen blir tillgänglig efter det att du registrerat dig på kursen och då kursen startar. Har du inte ett Canvas-konto kan du läsa instruktionen om hur du aktiverar ditt konto på universitetets hemsida. Här läggs all information av betydelse för kursen ut fortlöpande, även snabbmeddelanden om t.ex. ändringar, så håll koll på kurshemsidan hela tiden under kursens gång. Schemaändringar meddelas också direkt i schemat som du har tillgång till via både Canvas och Mitt Kau.

Administratör på kurserna i skatterätt är Therese Derbert (Therese.Derbert@kau.se). Kursansvarig för första kursen, Företagsbeskattning, är Mats Höglund (mats.höglund@kau.se), som även har hand om kursen i Skatteförfarande och skatteprocess. Anders Hultqvist (anders.hultqvist@kau.se) är kursansvarig för kurserna Internationell beskattning och Skattejuridisk metodkurs. Du är alltid välkommen att höra av dig till Anders eller Mats när det gäller skatteinriktningen som sådan eller våra kurser, men de flesta administrativa och praktiska frågor löser du både snabbast och effektivast med Therese.

Välkommen

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Therese Derbert  

  KURSANSVARIG:
  Mats Höglund  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Christina Snell