Välkommen till Karlstads universitet

Naturvetenskap och teknik F-3, 22.5 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-09-27 - 2021-10-04
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkomna till kursen Naturvetenskap och teknik F-3, 22,5 hp.

 

Kursen Naturvetenskap och teknik F-3 består av tre delkurser på 7,5 hp vardera. Delkurs 1 startar vecka 40. Enligt ett rektorsbeslut så kommer stora delar av undervisningen i läsperiod 4 att ske digitalt. Detta innebär att i delkurs 1 kommer stor del av undervisningen att ske i ZOOM. I dagsläget planerar vi även att kunna genomföra examinationer på plats på KAU under delkurs 1. Detta är examinationer i form av exkursioner, laborationer samt gestaltningar i bild och drama.

Mer information kommer närmare kursstart.

 

Observera att det är en ändring i strukturen för delkurserna. Ämnet biologi byter plats med kemi vilket betyder att biologi kommer att ingå i delkurs 1 och kemi i delkurs 2. Detta för att bättre kunna nyttja naturen vid exkursioner i biologi. 

 

v. 40-44 Delkurs 1 - Fysik, biologi och estetiska lärprocesser 7,5 hp

v. 45-49 Delkurs 2 - Kemi, teknik och estetiska lärprocesser 7,5 hp

v. 50-02 Delkurs 3 - Kretslopp och processer i närmiljön 7,5 hp

 

Hälsningar Anna-Pia Hägglund, kursledare


Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:

Cecilia Kåwe  


KURSANSVARIG:

Anna-Pia Hägglund  


STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:

fraga.lararutbildningen@kau.se


Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.