Välkommen till Karlstads universitet

Specialpedagogiska perspektiv på bedömning, dokumentation och samverkan, 7.5 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-03-15 - 2021-03-29
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen Specialpedagogiska perspektiv på bedömning, dokumentation och samverkan

I kursen går programstudenter på speciallärarprogrammet (Kurskod: LPAGS2 och LLAGU2) och på masterprogrammet i specialpedagogik (Kurskod: SPAGS2) och studenter som läser kursen som fristående kurs (Kurskod:SPAGS2).

Det besked som gäller i januari 2021 är att undervisningen ska ske helt på distans. Kursträffarna kommer alltså att genomföras via Zoom. 

Kursen omfattar 7,5 hp. Datum för kursträffar är gemensam den 19 mars.


I kursen ingår fältuppgifter i form av en fallstudie med fokus på bedömning, dokumentation och samverkan. Du behöver alltså ha tillgång till en verksamhet att göra dina fältuppgifter i. Det har tagits beslut vid Karlstads universitet att fältuppgifter under våren 2021 endast får ske i egen verksamhet. Fältuppgifter som innebär att du rör dig att du gör fältstudier i en annan verksamhet eller att du tar emot någon utifrån i din egen verksamhet ska alltså undvikas.

En rimlig definition av vad som räknas som "annan verksamhet" är att det rör sig om en verksamhet som du inte besöker inom din ordinarie yrkesutövning. Fältuppgifterna bör alltså inte innebära att du rör dig mellan fler verksamheter än du annars skulle göra.

Om du inte har tillgång till egen verksamhet, har en anpassad examinationsuppgift. Mejla då till Susanne och Ulrika. 

Mycket välkommen till kursen!

Hälsningar

Susanne Hansson och Ulrika Brolinson

susanne.hansson@kau.se  

ulrika.brolinson@kau.se 


Kontaktuppgifter Studie- och karriärvägledning: fraga.lararutbildningen@kau.se

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.