Välkommen till Karlstads universitet

Omvårdnadens grund och sjuksköterskans profession, 30 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-01-11 - 2021-01-18
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen!

Här får du viktig information inför terminsstarten. I samband med upprop och introduktion till kursen kommer du att få mer ingående information om kursen.


Förberedelser inför uppropet

Med anledning av Covid-19 kommer det mesta av undervisningen bedrivas digitalt på distans under vårterminen (med reservation för nya riktlinjer från FHM), se universitets allmänna information här.. Den digitala undervisningen sker via Zoom som är universitetets verktyg för webbmöten. Zoom är ett stabilt lättanvänt system för distansmöten. För bästa resultat bör du ladda hem klienten (programvaran) till din dator. Informationsguide till Zoom-installation. Hämta klient för Zoom här: http://zoom.kau.se Det kommer att finnas möjlighet att testa din Zoom-klient innan kursstart. Den 14 januari mellan kl. 10-12 (droppintid) finns vi i kursledningen tillgängliga i Zoom för test. Inbjudan till Zoom-mötet kommer via mail under vecka 2.


Ni som börjar termin 1 kommer dock ha några tillfällen där ni är på universitetet. Respektera anvisade tider, de är satta för att inte för många ska vistas i lokalerna samtidigt och för att det ska finnas tid att vädra mellan passen.

Var och en har ett ansvar att inte vistas i lokalerna med något sjukdomssymtom. Har du varit sjuk eller haft symtom måste du vänta 48 timmar efter tillfrisknande innan du vistas i lokalerna. Fysisk distansering ska tillämpas. Två meter ska kunna upprätthållas mellan personer som vistas i lokalerna.  Undvik i möjligaste mån att köa i korridoren och håll avstånd även här.


Terminen börjar med upprop måndag 18 januari 2021.


Utdrag ur Belastningsregister

Studier vid sjuksköterskeprogrammet innehåller verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Enligt beslut i Region Värmland ska registerkontroll tillämpas vid praktiktjänstgöring för personer inom hälso- och sjukvården.
Funktionsnedsättning och studier

Om du har någon dokumenterad funktionsnedsättning som innebär att du kan behöva stöd under dina studier så finns mer information här: https://www.kau.se/student/ar-student/stod-under-studierna/framgangsrika-studier/funktionsnedsattning-och-studier 


Litteratur som används i början på terminen

För att klara av studierna i början av terminen behöver du nedanstående litteratur.
Kursplan


Kontaktpersoner

Fakultetsadministratör: Lisbeth Lindholm 054-700 1942 lisbeth.lindholm@kau.se

Programledare: Kaisa Bjuresäter 054-700 2340 kaisa.bjuresater@kau.se

Kursansvariga: Staffan Nolhage 054-700 2419 staffan.nolhage@kau.seAnette Granlund 054-700 1744 anette.granlund@kau.se

Examinatorer: Carina Bååth 054-700 2089 carina.baath@kau.sPatrik Holm 054-700 2065 patrik.holm@kau.se

Studievägledare: Carina Skantz 054-700 1221 carina.skantz@kau.se

 

Varmt välkommen!

Anette Granlund och Staffan Nolhage

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Lisbeth Lindholm  

  KURSANSVARIG:
  Staffan Nolhage  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Carina Skantz