Välkommen till Karlstads universitet

Biologi med didaktisk inriktning 2, 30 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-01-11 - 2021-01-18
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Hej och välkommen till delkurs 1 - Cellbiologi (15 hp) vecka 3-12 vid Karlstads universitet (KaU)!


Distansstudenter har laborationer v. 5 och Campus v. 6. Laborationerna har obligatorisk närvaro om de genomförs på kau. Räkna ännu så länge med att de kan genomföras på kau. Föreläsningar i cellbiologi kommer ges via film på canvas eller via ZOOM länk: 641-656-0342

Tentamen kommer ske via Canvas den 25/3-21. Omtentamen kommer ske via Canvas den 14/5-21.


Didaktiken läses som vanligt som ett separat spår. Alla didaktikmoment genomförs på distans via Zoom och Canvas.Hej och välkommen till delkurs 2 - botanik (15 hp) vecka 13-22 vid Karlstads universitet (KaU)!


Nedan ska vi ge lite information kring delkursens struktur på undervisningsplattformen Canvas samt innehåll i de olika Canvas moduler.


Undervisningsplattform Canvas

I Canvas är allt kursmaterial samlat, indelat i fyra s.k. moduler. Varje modul omfattar föreläsningar vid KaU (som sänds live och spelas in med hjälp av videotjänsten Zoom). Inspelade filmer bäddas sedan in på respektive modul i Canvas.

Dessutom finns det att antal s.k. Case Studies till vissa moduler beroende på modulens omfattning och innehåll. Dessa är vetenskapliga artiklar ur Svensk Botanisk Tidskrift (SBT, på svenska) som ni ska läsa för att öva på begrepp och att använda teorin och begrepp som togs upp under föreläsningarna.

Ytterligare har vi ett eller två s.k. Flipped classroom seminarier inom varje modul. Dessa ska varje student förbereda genom att gå genom föreläsningsmaterial och filmer samt att förbereda svar på några ledfrågor. Ni kan själva välja när och hur många gånger ni ser de inspelade föreläsningarna och sedan arbetar ni (gärna ihop med någon annan eller i en grupp) med att resonera/fundera/diskutera ledfrågorna. Vi lärare finns till hands och deltar i schemalagda Flipped classroom seminarier, men vi finns också tillgängliga för frågor under tillfällen som är schemalagda som ”Inläsning (förberedning inför flipped classroom)”. Flipped classroom seminarier är schemalagda separat för campus och distans. De ges för campus studenter vid KaU (om Coronaläget tillåter!) och för distansstudenter via Zoom och ska ägnas åt att diskutera modulernas ämnen/områden samt besvara ledfrågorna med hjälp av kurslitteraturen, filmer, powerpointbilderna och internet. Det krävs alltså aktivt deltagandet under både Case study seminarier och Flipped classroom seminarier!

Varje modul avslutas med en obligatorisk, individuell dugga i Canvas.


ModulerKurslitteratur

Den rekommenderade kurslitteraturen är senaste upplagan av Sadava, David E, Heller, H Craig, Hillis, David. LIFE – The Science of Biology. Det viktiga är att vid inläsning av kursinnehållet utgå från ledfrågor och det som de inspelade filmerna tar upp när du avgör vad du i första hand bör läsa för delar i kurslitteraturen. Ni får alltså inga direkta specifika sidhänvisningar i kapitlen eftersom det är viktigt att träna på att själv kunna ta ut relevant information ur tex. ett visst kapitel eller annan vald litteratur.

 

Hälsningar,

Lutz Eckstein (kursansvarig botanik)

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Kristina Oskarsson  

  KURSANSVARIG:
  Karin Thörne  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Carina Skantz