Välkommen till Karlstads universitet

Naturvårdsbiologi, 15 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-03-22 - 2021-03-29
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen Naturvårdsbiologi

 

Studiehandledning

Huvudinriktningen för kursen är bevarande av biologisk mångfald. Vi lever i en utmanande men spännande tid för bevarande, och det finns mycket arbete att göra. Jorden står inför en kritisk förlust av biologisk mångfald, och bevarandebiologin syftar till att förhindra detta. I en föreläsningsserie går vi igenom vad biologisk mångfald är hur den är geografiskt fördelad. De viktigaste faktorerna som ligger bakom minskning av biodiversitet bakåt i tiden, idag och i framtiden behandlas, liksom strategier för bevarandearbetet ur ekologisk, ekonomisk och social synvinkel. Vi belyser teori med ett flertal exempel på strategier och praktik på olika ekologiska organisationsnivåer. Dessa innehåller ekologiska, ekonomiska och etiska aspekter av bevarandearbetet.


Kursinformation

Vi använder Canvas som kursens webbplattform. Glöm inte att registrerat dig på kursen. Du måste granska de tekniska kraven för distansutbildning med hjälp av ZOOM-mötesrum och Canvas. Alla studenter måste ha fungerade mikrofon och kamera. Observera att varje lärare har sitt eget mötesrum för Zoom som du måste logga in på. Kursen innehåller föreläsningar, diskussionsseminarier, ett grupprojekt (PVA-analys) och exkursioner.

Om du inte kan delta vid PVA-seminariet måste du kontakta ansvarig lärare. Föreläsningar är inte obligatoriska, men du uppmanas att delta i de som sänds live. Föreläsningarna kommer att finns tillgängliga som inspelningar senast vid schemalagt tidpunkt eller sändas live. De som sänds live kommer sedan även de finnas tillgängliga som inspelningar. Om du vill delta i liveföreläsningarna på distans kan du logga in på mötesrummet Zoom vid rätt tidpunkt. Vissa lärare kommer att använda engelska för sina föreläsningar och när de skriver. Andra lärare kommer att använda svenska. Studenter kan genomföra alla sina muntliga och skriftliga uppgifter, tentamen och diskussioner på svenska eller engelska.

 

Litteratur: “An Introduction to Conservation Biology” by Richard B. Primack and Anna Sher. 2019.

 

Examinerande moment:

Kursen examineras genom en skriftlig tentamen (7,5 hp), deltagande i seminarierna (4 hp) och exkursionsbaserade uppgifter (2 hp), samt PVA-projektet (1,5 hp).

1.     Seminarier är examinerande (4 hp) I seminarieserien används publicerade vetenskapliga artiklar som underlag för fördjupade diskussioner av utvalda aspekter av föreläsningsinnehållet. I seminarier kommer vi att diskutera viktiga ämnen från kursboken men och från den vetenskapliga litteraturen. Alla studenter måste förbereda diskussionsfrågor för varje seminarium och vara beredda att diskutera dessa med gruppen. Varje student ansvarar för att leda ett seminarium (se schema under seminarier på Canvas) där du kort (5 min) sammanfattar litteraturen och leder diskussion. Om du inte kan delta i ett seminarium så är det okej, missar du fler så måste du skicka in en halvsida sammanfattning av kapitlet till ansvarig lärare. Fler än tre missade seminarier får kompletteras vid nästa kurstillfälle.

2.     Exkursioner (2 hp) Mer information kommer framöver.

3.     Sårbarhetsanalysen (PVA) är obligatorisk (1,5 hp) Detta sker i grupp över distans och innehåller en obligatorisk uppgift och redovisning. Här kommer ni även få utvärderar varandras prestationer inom gruppen i en kamratbedömning. Se schema och instruktioner på canvas

4.     Tentamen (7,5 hp) Mer information kommer framöver.

 

Ni kan kontakta mig om ni har några frågor via: lovisa.lind@kau.se

Varmt välkomna! 


/Lovisa Lind Eirell är (kursansvarig)

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Kristina Oskarsson  

  KURSANSVARIG:
  Lovisa Lind Eirell  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Carina Skantz