Välkommen till Karlstads universitet

Naturkunskap med ett didaktiskt perspektiv 1, 30 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-08-09 - 2021-08-30
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till ämneslärarprogrammet och inriktningen naturkunskap!


Vi inleder terminen med kursen Floristik och faunistik, 15 hp (mer information om biologidelen i kursen hittar ni längre ned).


Biologikurserna samläses med studenter som ska bli lärare i biologi samt studenter på biologiprogrammet. För er som är lärarstudenter ingår olika didaktikmoment i utbildningen, vilka läses som ett separat spår som löper genom alla biologikurser.


Har du frågor eller funderingar kan du höra av dig till kursledare eller administratör. Vi har dock semester delar av sommaren och är inte alltid nåbara utan svarar så snart vi kan och finns på plats.


Teresa Berglund, kursledare

teresa.berglund@kau.se, tel. 054- 700 2583


Kristina Oskarsson, kursadministratör

Kristina.oskarsson@kau.se, tel. 054- 700 2160Delkurs 1: Floristik & Faunistik, v.35-44


Floristik & Faunistik är första kursen inom ämneslärarprogrammen i naturkunskap (BIGN11), biologi (BIGBI1) och kandidatprogrammet biologi (BIG001) vid Karlstads universitet (KaU). Under denna kurs ska du se och lära känna igen ett stort antal växter och djur och lära dig hur du kan identifiera olika arter eller grupper av organismer. Dessutom lägger vi grunden till organismernas släktskap och berättar t.ex. om arternas krav på miljön, deras habitat och i vilka organismsamhällen de ingår.


Vanligen börjar vi kursen med några dagsexkursioner till olika mål i Värmland vecka 35 och 36 (1:a och 2:a kursvecka). Dessa är inte obligatoriska men vi rekommenderar starkt att delta! På grund av Coronapandemin planerar vi i år att erbjuda exkursioner till fots eller med cykel som utgår från KaU. Dessa är öppna främst till campusstudenter samt till de distansstudenter som vill och kan ta sig till KaU på ett säkert sätt. Deltagarantalet är begränsat och det krävs en anmälan. Vi kommer att skicka ut en länk till anmälan under vecka 32. Var snäll och registrera dig för exkursionerna så att vi kan planera!


För alla som inte kan eller vill delta i exkursionerna kommer vi istället att ge länkar till videofilmer på våra floristik-exkursioner som vi spelade in under sommaren 2020, samt annat material i faunistik. Oavsett om du deltar i exkursionerna eller ej är det mycket viktigt att du går ut själv regelbundet under dessa veckor för att samla växter och fotografera insekter och andra småkryp på egen hand. Detta för att uppöva god förmåga att bestämma växter och djur med bestämningslitteratur, och få se och träna på så många växter och djur som möjligt i fält, och på så vis uppnå den art- och gruppkännedom som krävs för att nå godkänt på kursens examinationer. Vi kommer att ha några gemensamma nycklingsövningar där du kan delta live via videotjänsten Zoom och ett antal förinspelade filmer om nycklingar samt preparering av småkryp/insekter. Dessutom finns det tillfällen där du kan presentera dina egna fynd och ställa frågor på Zoom.


Vi vill också uppmärksamma dig på att du redan under sommaren börjar samla djur till inlämningsuppgiften insekter/småkryp. När kursen startar har många insektspopulationer redan börjat minska och du kan få svårare att samla in alla organismer som krävs för att klara uppgiften. Instruktion om inlämningsuppgiften insekter/småkryp kommer att skickas till den e-post du angett i program/kursansökan efter att du blivit antagen till kursen.


Även senare under kursen planerar vi att ge campusstudenter möjligheten att deltar i kortare exkursioner som utgår från KaU. Distansstudenter gör motsvarande studier på hemmaplan, men är naturligtvis mycket välkomna att delta i campusundervisningen – meddela gärna ansvarig lärare innan, ifall vi ändrar tid eller samlingsplats. Mer information följer efter kursstart.


Kursens lärandemål, innehåll och examinationer beskrivs i respektive kursplan för BIGN11, BIGBI1 och BIG001. Det finns inga obligatoriska moment på biologidelarna av kursen förutom de tidsatta examinationerna om artkunskap i floristik och faunistik, samt de satta deadlines för inlämning av småkrypsuppgiften, inventeringen (bara BIG001 och VAL-studenter). För ämneslärarstudenterna tillkommer obligatoriska moment inom ämnesdidaktik.

 

Kurslitteratur biologi delkurs 1

Kärlväxter: B. Mossberg, L. Stenberg (2006) Svensk fältflora. Wahlström & Widstrand. Senaste upplaga.

Mossor: T Hallingbäck (2016) Mossor – en fältguide. Naturcentrum AB.

Lavar: R. Moberg, S. Hultegren (2016) Lavar – en fältguide. Naturcentrum AB.

Insekter: Douwes, P et al. 2004. Insekter. En fälthandbok, Interpublishing, Stockholm. Boken är slut på förlaget. Boken kommer att finnas som ett PDF-dokument på kurssidan i Canvas.

Övriga småkryp: Gärdenfors U et al. 2004. Svensk småkrypsfauna: en bestämningsbok till ryggradslösa djur utom insekter. Studentlitteratur, Lund. ISBN: 9789144023311.


Kurslitteratur ämnesdidaktik delkurs 1

Andersson, Björn. Att utveckla undervisning i naturkunskap - kunskapsbygge med hjälp av ämnesdidaktik. Lund: Studentlitteratur, 2011.

Lundegård, Iann, Wickmann, Per-Olof, Wohlin, Ammi (red.) (2004). Utomhusdidaktik. Lund:

Studentlitteratur.

Strömdahl, Helge, Tibell, Lena (red.) (2012). Skola och naturvetenskap - politik, praktik,

problematik i belysning av ämnesdidaktisk forskning. Lund: Studentlitteratur.


Ett antal forskningsartiklar inom ämnesdidaktik tillkommer.

 

Välkommen till ämneslärarutbildningen och delkurs 1!

Teresa Berglund & Karin Thörne (didaktik)

Lutz Eckstein & Per-Arne Viebke (biologi)

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Kristina Oskarsson  

KURSANSVARIG:
Teresa Berglund  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Carina Skantz