Välkommen till Karlstads universitet

Kandidatuppsats i biologi, 15 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-05-31 - 2021-06-07
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Hej!

Välkommen till kursen Kandidatuppsats i biologi (BIGC16), (Masteruppsats i biolog (BIAD17) samt Magisteruppsats i biologi (BIAD18)). Kurserna kommer att ges i ett gemensamt kursskal i Canvas. Introduktionsmötet med information om kursen och en genomgång på schemat, krav och roller av handledare och examinatorer äger rum måndag 7 juni klockan 13.15 i Zoom rum: https://kau-se.zoom.us/my/lovisalind

Vi rekommenderar starkt att du deltar i uppstartsmötet för att ta del av all information. Deltagandet är dock inte obligatoriskt men om du inte kan delta ska du kontakta oss i god tid innan mötet, så att vi vet att du tänker fullfölja kursen och att du hittat ett projekt.

Innan kursen börjar, fundera gärna på inom vilket område du vill utföra din studie och maila detta gärna till oss helst senast veckan innan kursstart. Du kan även ta hjälp av dokumentet med de olika handledarnas kunskapsområden som finns på Canvas (Biologiprogrammet och Examensarbete). Denna information hjälper oss att hitta en lämplig handledare till dig.


Welcome to the course Bachelor's thesis in Biology (BIGC16) (and Master thesis in biology (BIAD17 and BIAD18)). We will have both courses in one course shell on Canvas. The introduction meeting with general course information and the presentation of the schedule, requirements and the roles of supervisors and examiners will take place on Monday 7 June at 13.15 in the following Zoom room: https://kau-se.zoom.us/my/lovisalind

We highly recommend that you participate in this introductory meeting to receive important course information. However, participation is not mandatory. If you cannot attend, you should contact us in due time before the meeting, so that we know that you are still interested in taking the course and that you found a project to work on.

Before the course starts, we kindly ask you to suggest within which subject area in biology that you would like to conduct your study and email us this information at least one week before the course starts. To help you in your decision you can check the document with different expertise of the supervisors at KAU on Canvas (both on Biologiprogrammet and Examensarbete). This information will help us in finding a suitable supervisor for you.

 

Med vänliga hälsningar/Kind regards,

 

Lovisa Lind Eirell                                    Lutz Eckstein

Kursledare/Course leader BIGC16          Kursledare/Course leader BIAD17 and BIAD18

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Kristina Oskarsson  

  KURSANSVARIG:
  Lovisa Lind Eirell  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Carina Skantz