Välkommen till Karlstads universitet

Lärande och undervisning i särskolan Del I, 15 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-08-23 - 2021-09-02
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen!


Hoppas du har en skön sommar. Datum för höstens närträffar är 2-3 september, 14-15 oktober samt 9-10 december.

Tiderna för första kursträffen är:

torsdag 2 september kl 9-16

fredag 3 september kl 9-15

I enlighet med ett rektorsbeslut (Dnr C2021/257) fattat 2021-04-26 ska undervisning och examination som huvudregel bedrivas på distans under höstterminen 2021. Det finns självklart en önskan om en successiv återgång till undervisning på campus, men i nuläget är det svårt att säga när så kommer att ske. Kursträff 1 kommer att ske digitalt och med största sannolikhet även kursträtt 2. Vi återkommer angående kursträff 2 och 3.

Kursen är den första specialiseringsterminen i speciallärarprogrammet. Fältstudier ingår i kursen – därför är det viktigt att du i höst har kontakt med en verksamhet där du kan genomföra dina fältuppgifter. I verksamheten ska elever mottagna i grundsär- eller gymnasiesärskolan, eller i särskild utbildning för vuxna, undervisas. Fältstudierna under hösten innebär att du ska genomföra samtal med lärare samt observera undervisning.

Kursen har fokus på särskolans verksamhet och frågor som rör undervisning av elever med intellektuell funktionsnedsättning.  

För att kunna lägga upp undervisningen på ett bra sätt vill vi veta vilka olika verksamheter som finns representerade bland er studenter i kursgruppen. Vi ber dig därför svara på följande frågor:

1. Vilken lärarexamen har du?

2. Om du redan arbetar i särskolan - vilken eller vilka verksamheter arbetar du i? Ange om det är grundsärskolans inriktning ämnen eller ämnesområden och vilken/vilka årskurser, om det är gymnasiesärskolans individuella eller nationella program (och i så fall vilket program), om det är särskild utbildning för vuxna eller om du arbetar med elever integrerade i grundskolans/gymnasieskolans verksamhet.  

3. Vilken eller vilka verksamheter önskar/planerar du att arbeta i efter din speciallärarexamen? Ange verksamhet enligt frågan ovan.

Maila ditt svar på frågorna senast den 23 augusti till karin.bengtsson@kau.se  

Tack! 

Första delen av höstens kurs handlar om särskolans historia, organisation och uppdrag. Som en förberedelse inför första kursträffen rekommenderar vi att du läser/orienterar dig i följande texter.

Länk till litteraturlista finner du nedan och kursplanen finns här.

Mer information om kursen får du på Canvas när du har registrerat dig.

Väl mött i september!


Hälsningar

Karin Bengtsson, kursansvarig och lärare på kursen (karin.bengtsson@kau.se)

Anna Sjöqvist, lärare på kursen (anna.sjoqvist@kau.se)

Camilla Rolandsson, administratör (camilla.rolandsson@kau.se)

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.