Välkommen till Karlstads universitet

Specialpedagogik, vetenskaplig kunskapsbildning, 30 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-08-23 - 2021-08-30
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Varmt välkommen till kursen Specialpedagogik, vetenskaplig kunskapsbildning 30 hp (anmälningskod 37820)!

Kursen startar den 30/8 kl. 9.00-16.30 och den 31/8 kl. 9.00-15.00 och undervisningen sker digitalt via mötesverktyget Zoom. Information om aktivering av konto och nedladdning av klienten Zoom hittar du på länken https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/distans/zoom

Inför första kursträffen 30/8 ber vi dig att fundera över ämne för din kommande uppsats. Ta gärna med dig några tankar som du skrivit ner (cirka en halv sida) och som vi diskuterar vid första kursträffen.

Datum för övriga kursträffar:

11-12/10

6-7/12

I enlighet med ett rektorsbeslut (Dnr C2021/257) fattat 2021-04-26 ska undervisning och examination som huvudregel bedrivas på distans under höstterminen 2021. Det finns självklart en önskan om en successiv återgång till undervisning på campus, men i nuläget är det svårt att säga när så kommer att ske. Kursträff 1 kommer att ske digitalt och med största sannolikhet även kursträtt 2. Vi återkommer angående kursträff 2 och 3.

Lärplattformen Canvas och registrering

I utbildningen används lärplattformen Canvas https://www.kau.se/logga-in-till-canvas där du finner övergripande information om kursen, kursens moment, uppgiftsinstruktioner m.m. Via Canvas förs även kommunikation med såväl studiekamrater som lärare. Du får tillgång till Canvas i samband med att du registrerar dig på programmets första kurs. Registreringen görs via Mitt Kau https://mitt.kau.se/login/sv under perioden 2021-08-23 – 2021-09-06. Observera att du behöver registrera dig på kursen senast den dag din utbildning startar, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.

Kursplan, litteraturlista och schema

Kursplan och litteraturlista finner du på länken https://www3.kau.se/kplittlistsok/ Ange kursens benämning eller kurskod i sökfältet. Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart. 

Schema i TimeEdit finner du senast två veckor innan kursstart i Mitt Kau https://mitt.kau.se/login/sv

Vi ser fram emot att få träffa dig!

Hälsningar

Susanne Hansson, kursansvarig SPGCH4 (susanne.hansson@kau.se)

Catharina Tjernberg, kursansvarig SPGCH4 (catharina.tjernberg@kau.se

Camilla Rolandsson, kursadministratör (camilla.rolandsson@kau.se)

Studie- och karriärvägledning, (fraga.lararutbildningen@kau.se / telefontid mån-fre kl.11-12, nås via växeln 054-700 1000

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.