Välkommen till Karlstads universitet

Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever, 7.5 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-05-31 - 2021-06-07
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för flerspråkiga elever 7, 5 hp!

Kursen vänder sig till dig som blivande eller yrkesverksam lärare inom grund- eller gymnasieskolan som vill utveckla din kunskap om gynnsamma arbetssätt för flerspråkiga elever. Kursen syftar till att ge insikt om språkets betydelse för identitet och lärande och belyser hur undervisningen kan utformas så att den stöttar eleverna att utveckla både ämneskunskaper och språk. Formativ bedömning som en del av det språk- och kunskapsutvecklande arbetssättet belyses också.

Kursen ges på helfart vilket motsvarar ungefär 40 timmars studier per vecka. Kursen pågår vecka 23-27 och ges helt på distans. Kursintroduktion sker mån 7/6 kl. 13.15-14.00 via videokonferensverktyget zoom, men spelas också in så att den går att ta del av i efterhand. Därtill ingår två obligatoriska seminarier i realtid via zoom 23 juni samt 30 juni. I övrigt innebär distansstudierna att du kan ta del av de inspelade föreläsningarna i kursen när det passar dig, och att kommunikation mellan lärare och studenter och studenter emellan sker via vår lärplattform Canvas.

Litteratur som är bra att skaffa och börja läsa så snart som möjligt är:

Cummins, J. (2017). Flerspråkiga elever: Effektiv undervisning i en utmanande tid. Stockholm: Natur & Kultur.

Samt en av följande:

Gibbons, P. (2018). Lyft språket lyft tänkandet-språk och lärande. Lund: Studentlitteratur. (inriktning 7-9 och gy)

ELLER

Gibbons, P. (2018). Stärk språket, stärk lärandet. Lund: Studentlitteratur (inriktning fk-6)

ELLER

Håland Anveden, P (2020). Den inkluderande förskolan. En handbok. Lund: Studentlitteratur, 2020. (inriktning förskolan)

Examinationer i kursen består av:

·      Inlämnat skriftligt underlag inför och närvaro vid två seminarier

·      Individuell hemtentamen: Språkutvecklande, pedagogisk plnering

Övrig kursinformation kommer att publiceras på lärplattformen Canvas.

Väl mött!

Lärarlaget genom Stina Lindgren, kursansvarig.

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Josefin Rönnqvist  

  KURSANSVARIG:
  Stina Lindgren  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Lisa Dalgren