Välkommen till Karlstads universitet

Zoologi, 15 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2022-10-31 - 2022-11-07
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till Zoologi BIG006, 15hp, v45-02, Ht22.


Kursen ingår i biologiprogrammet och ämneslärarutbildning mot gymnasiet, kan också läsas som fristående kurs.

 

Kursen startar måndag 221107, kl.09:15 i sal 5D307 för Campus och i kursledarens mötesrum i Zoom för Distans. Distansstudenter behöver alltså inte komma till Kau för att delta på kursstarten.

I skrivande stund är anställningen ännu inte klar för kursens lärare, därför går det inte att beskriva hur kursen kommer att organiseras i höst.

Vanligen brukar det vara en mix av föreläsningar, studentledda kapiteldiskussioner, dissektioner och laborationer.

Campusstudenter närvarar i salar på Kau medan distans deltar via Zoom.

Dissektioner och laborationer vävs löpande in i schemat.


Men detta är som redan skrivits osäkert då tillträdande lärare kan ha ett annorlunda kursupplägg och kanske också annan kurslitteratur än den som just nu (23/6) gäller för kursen. Om ändring av kurslitteratur kommer att göras måste den ske senast 6 veckor innan kursstart.


Lärandemål

Efter avslutad kurs skall studenten kunna:

1. behärska grundläggande principer, begrepp och terminologi inom zoologi

2. ge en översiktlig redogörelse för djurens utveckling på jorden

3. redogöra för mångfald, byggnad, levnadssätt och släktskap hos djur

4. redogöra för grundläggande fysiologiska mekanismer hos djur

5. med hjälp av mikroskop särskilja olika cell- och vävnadstyper

6. dissekera och identifiera skillnader och likheter mellan djurgrupper.

 

Examination

Kursen examineras genom

A) individuella skriftliga tentamen,

B) duggor innefattande mikroskopiska preparat, dissektioner och skelett samt histologiska preparat.


Delprov BIG006:

DUGGA 1, dissektioner, skelett,

och evertebratpreparat                 3,5 hp

Tentamen A, kap 29-42                  4,0 hp

DUGGA 2, histologi                       1,5 hp

TENTA B, kap 43-50                       4,0 hp

Laborationer                                    2,0 hp


Om du inte tänker ta din kursplats i anspråk ber vi dig snarast lämna återbud genom att kontakta Kristina Oskarsson, tel. 054-700 2160, kristina.oskarsson@kau.se.


Med vänlig hälsning

Per-Arne Viebke, avgående kursledare

per-arne.viebke@kau.se

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Kristina Oskarsson  

KURSANSVARIG:
Per-Arne Viebke  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Carina Skantz