Välkommen till Karlstads universitet

Engelska för grundlärare i årskurs 4-6, 30 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2022-08-22 - 2022-08-29
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Kursen Engelska för grundlärare i årskurs 4-6 består av fyra delkurser som läses parallellt två i taget. De första två delkurserna är ”Kultur, media, samhälle” (7,5 hp) och ”Uttal och muntlig färdighet” (7,5 hp). De andra båda delkurserna (”Grammatik och skriftlig färdighet” samt ”Språkinlärning i teori och praktik”) introduceras i vecka 45. Vi använder Canvas som forum för kursinformation och inlämningar. Plattformen kommer att öppnas ca en vecka före kursstarten.

Kursen startar tisdagen den 30 augusti klockan 14.15. (Observera att dag och tid är preliminära.)

Närvaro och undervisning: Undervisningen kommer ske på campus, med ungefär två träffar per vecka. Närvaro är inte obligatorisk, men rekommenderas starkt.

Examinationsformer: Salstentamina, inlämningsuppgifter samt muntliga examinationer.

Övrig kursinformation: Detaljerad kursinformation, inklusive kursplan, uppgifter och förberedelser, läggs ut kontinuerligt på lärplattformen Canvas.

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Malin Ornstein  

KURSANSVARIG:
Marika Kjellén  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Lisa Dalgren