Välkommen till Karlstads universitet

Kvalificerade samtal, 15 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2022-01-10 - 2022-01-17
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till ”Kvalificerade samtal, 15 hp”


Vi har fått nya direktiv om undervisning i förhållande till pandemin. Första kursträffen, den 24-25 januari kommer att genomföras digitalt via videokonferensverktyget Zoom. Mer information om kursen och kursträffen kommer du att finna på kursens Canvas-plats när kursstart närmar sig.


Den första kursträffen sker den 24-25 januari med start kl. 10.00.

Övriga kursträffar är 21-22/3 och 16-17/5. Ramtiderna är 10-17 dag 1 och 9-15 dag 2, men exakta tider anges på Canvas inför varje kursträff.


Litteraturlistan kommer att revideras och finnas tillgänglig senast 6 veckor innan kursstart.


Kursen kommer innehålla praktiska övningar och det är centralt i kursen att samtal hålls på plats med lika villkor för kommunikation.


Lärplattformen Canvas och registrering

I utbildningen används lärplattformen Canvas där du finner övergripande information om kursen, kursens moment, uppgiftsinstruktioner m.m. Via Canvas förs även kommunikation med såväl studiekamrater som lärare. Du får tillgång till Canvas i samband med att du registrerar dig på programmets första kurs. Registreringen görs via Mitt Kau under perioden 2022-01-10 – 2022-01-17Observera att du behöver registrera dig på kursen senast den dag din utbildning startar (må vecka 3), annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.


Inför första kursträffen förbered dig genom att orientera dig genom inläsning i följande titlar:

Hammarén, M. (2005). Skriva: En metod för reflektion. Santérus förlag.

Bladini, K. & Naeser, M. (2020). Dialogseminariet: Ett tillåtande rum. I M.M. Sternudd-Groth & M. Evermark (Red.) Skolutveckling genom samtal (ss. 225-245). Studentlitteratur.

Björndal, C. (2017). Konstruktiva stödsamtal: Perspektiv och redskap vid handledning, rådgivning, mentorskap och coachning. Liber. Inför kursträffen, kan du orientera dig i del 1 i boken.

Fältuppgifter

I kursen ingår fältuppgifter med olika frågeställningar inom specialpedagogik. Du behöver ha tillgång till en verksamhet att göra fältuppgifterna i. Vi återkommer vid kursstart med uppdaterad information.


Vi ser fram emot att träffa dig!

Hälsningar Susanne Hansson (kursansvarig, susanne.hansson@kau.se) och Anna Öhman (lärare)

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Sara Roos  

KURSANSVARIG:
Susanne Hansson  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Helena Lingmar