Välkommen till Karlstads universitet

Digitala medier och webbpublicering - Kulturstudier, 7.5 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2022-09-26 - 2022-10-07
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen Digitala medier och webbpublicering – kulturstudier, 7,5 hp

Kursen fokuserar på att skapa innehåll för en webbsida. En enklare webbplats byggs och vi diskuterar vad olika grafiska element kommunicerar, liksom betydelsen av de val en gör när det kommer till bildkomposition, färger, typsnitt och hur detta sätts samman på ett effektivt sätt för att nå den tänkta målgruppen. Innehållet planeras med ett tydligt kommunicerat syfte och mål. Den mer tekniska delen fokuserar på Wordpress som administrations-verktyg och hur en med enkla medel kan skapa en unik profil och adekvata funktioner för tänkt målgrupp. Kursen är kort och intensiv och ni kommer mycket tidigt starta upp ett projektarbete i grupper om 2–3 personer som är kopplat till kultursektorn. Projektet kan vara fiktivt, eller skarpt, och det ligger på kursdeltagaren/gruppen själva att hitta projektet. En god idé kan därför vara att börja fundera redan nu.

Kursen ger grundläggande färdigheter i kommunikation via digitala medier och webbpublicering i kultursammanhang. I kursen beaktas även digitala dimensioner för kulturproduktion samt kritisk reflektion kring digital kommunikation. Detta som en del i den förändring som digitaliseringen har inneburit och fortfarande innebär för många företag och organisationer.

Välkommen!

Mia Toresson Runemark, kursansvarig

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Anna-Karin Worland  

KURSANSVARIG:
Mia Toresson Runemark  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Elsa Wängestam