Välkommen till Karlstads universitet

Innehåll, arbetssätt och bedömning, 7.5 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2023-03-20 - 2023-03-27
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen Innehåll, arbetssätt och bedömning, 7.5 hp

Den här kursen vänder sig framförallt till dig som är verksam lärare eller lärarstudent. Den språkliga interaktionens betydelse för andraspråksutvecklingen behandlas, och olika former av språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt. Studenten tränas i att ta fram en språkutvecklande pedagogisk planering utifrån styrdokument. Formativ bedömning som stöd för andraspråkselevers lärande lyfts fram. Studenten gör en fördjupad analys av elevtexter för att utveckla förmågan att bedöma elevers andraspråksutveckling genom performansanalys. Olika undervisningsmaterial diskuteras för att träna den egna förmågan att kritiskt granska läromedel.

Kursen ges på halvfart vilket motsvarar ungefär 20 timmars studier per vecka. Kursen pågår vecka 13-22 och ges på distans men med två fjärrträffsdagar via zoom kl. 09:00-15:00 den 3 och 4 maj. I övrigt innebär distansstudierna att du kan ta del av de inspelade föreläsningarna i kursen när det passar dig samt att kommunikation mellan lärare och studenter och studenter emellan sker via vår lärplattform Canvas. Uppgifter ges också över nätet.


Litteratur som är bra att skaffa och börja läsa så snart som möjligt

Om du arbetar med elever i fk – åk 6:

Gibbons, P. (2018) Stärk språket, stärk lärandet.

Om du arbetar med elever i åk 7-9, gymnasiet/vuxenutbildningen:

Gibbons, P. (2018) Lyft språket lyft tänkandet


Övrig kursinformation kommer att publiceras på lärplattformen Canvas.

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Marie Björk  

KURSANSVARIG:
Maria Dahlberg  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Lisa Dalgren