Välkommen till Karlstads universitet

Litteraturdidaktik i flerspråkig kontext , 7.5 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2023-01-09 - 2023-01-16
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen ”Litteraturdidaktik i flerspråkig kontext”

I kursen får studenten kunskaper om hur skönlitterära texter kan användas i undervisning för flerspråkiga elever samt kunskap i grundläggande litteraturvetenskapliga begrepp som tillämpas i analys av skönlitterära texter. Dessutom ges en orientering om skönlitteraturens roll för språk- och identitetsutveckling, och hur förförståelse och kulturella referensramar påverkar förståelse och tolkning av texter. I kursen behandlas olika arbetssätt för att bearbeta skönlitterära texter och diskussion kring hur dessa kan främja flerspråkiga elevers läs- och skrivinlärning.

Kursen inleds med en förinspelad kursintroduktion där information om kursens innehåll och upplägg ges. De första veckorna ägnas åt inläsning och förberedelser inför den obligatoriska digitala fjärrträffen som sker den 24 februari via Zoom. Vissa moment kommer att examineras under närträffen och för närmare information om detta, se momentschema som publiceras i Canvas i samband med kursstart. I övrigt innebär distansstudierna att du kan ta del av de inspelade föreläsningarna i kursen när det passar dig, och att kommunikation mellan lärare och studenter och studenter emellan sker via vår lärplattform Canvas. Uppgifter ges också över nätet.

Varmt välkommen till kursen hälsar

Stina Lindgren

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Marie Björk  

KURSANSVARIG:
Stina Lindgren  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Lisa Dalgren