Välkommen till Karlstads universitet

Litteraturvetenskap, 30 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2022-08-22 - 2022-08-29
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till Litteraturvetenskap I (Campus, 30 hp LVGAF3)!

Kursen börjar onsdag den 31/8 kl. 9.15 med en allmän kursintroduktion samt föreläsningen Vad är litteratur? Vad är litteraturvetenskap? Under den allmänna introduktionen går vi kortfattat igenom kursen i sin helhet, de olika ingående delkurserna och hur kursen är tänkt pedagogiskt. Inför detta tillfälle bör du ha läst igenom undervisningsplan, momentschema eller andra dokument på plattformen för att kunna ställa relevanta frågor.

Till den inledande föreläsningen är det inga specifika litterära texter ni ska ha läst in. Litteraturhistoriens grundbegrepp, kap 1-4, och ett och annat ur Schottenius/Hedberg/Svedjedal Litteraturvetenskap 1 kan komma att aktualiseras. Ni måste inte läsa dessa texter ännu, men för den som vill starta i förväg är det dessa vi rekommenderar. Fundera gärna också själva över frågan om vad som är specifikt för skönlitteraturen, vad som skiljer den från andra texttyper, var gränserna går mellan det som kan benämnas skönlitteratur och det som inte kan det. På så vis kan vi också föra ett samtal.

Litteraturvetenskap I är en helfartskurs. Det innebär att du bör planera ca. 40 timmar per vecka till dina studier. Kursen är därför en heltidsstudie. Vi bestämmer inte om du har ett jobb bredvid, men du kan inte räkna med att vi flyttar undervisningen enligt när du måste arbeta. I så fall är det ditt eget ansvar att kombinera studier och arbete.

Vi använder läroplattformen Canvas, som du får tillgång till efter att du har registrerat dig på kursen, som forum för kursinformation och inlämningar. De viktigaste dokumenten – såsom litteraturlista och kursplan– finns före kursstart också på www.kau.se Litteraturlista finns även på Mitt Kau.

I fyra kurser kommer vi att belysa litteraturens teori och historia på flera olika sätt. De olika delkurserna har följande rubriker:

Delkurs 1: Litteraturvetenskaplig teori, metod och praktik, 7,5 hp

Delkurs 2: Översikt över den västerländska litteraturens historia, 7,5 hp

Delkurs 3: Perspektiv på litteraturen, 7,5 hp

Delkurs 4: Läsarstrategier och samtida fiktionstexter, 7,5 hp

Delkurs 1 och 2 startar samtidigt v. 35 och sträcker sig parallellt över de första 10 veckorna. Därefter kommer i tur och ordning delkurs 3 och 4.

Kort beskrivning av de olika delkurserna

Litteraturvetenskaplig teori, metod och praktik, 7,5 hp: Denna kurs går igenom ett urval av de idéer och teorier som funnits och finns om berättande och litteratur, från antiken fram till idag. Här tillämpar vi framförallt en blanding av föreläsning- och seminarieform, vilket innebär att läraren inte i enbart föreläser utan också leder en diskussion där ni ska fundera över och problematisera innehållet i de texter ni läst.

Översikt över den västerländska litteraturens historia, 7,5 hp: Kursen tar sin utgångspunkt i litteraturhistoriska översiktsverk. Tanken är att ni ska få använda dessa handböcker för att lära er de grundläggande linjerna och epokerna fram till 1800-talets första decennier, men också för att ni ska lära er att reflektera över hur litteraturens historia skrivits och kan skrivas. Förutom de föreläsningar och lektioner som ingår i kursen kommer ni vid ett par tillfällen att få arbeta med att fördjupa och problematisera innehållet. Där uppmanas ni att söka upp alternativa beskrivningar och sorteringar av en genomgången periods litteratur.

Perspektiv på litteraturen, 7,5 hp : Perspektiv på litteraturen är en översikt över litteraturens historia ca 1830–1980. Förutom ur ett kronologiskt perspektiv griper vi oss an den moderna litteraturen i denna kurs ur ett antal tematiska perspektiv. Vad vi vill visa med detta är att utfallet av vad som kan anses vara »litteraturhistoriskt relevant» kan ändras om man ändrar infallsvinkel.

Läsarstrategier och samtida fiktionstexter 7,5 hp: Vi läser ett urval av olika typer av samtida fiktionstexter och diskuterar i anslutning till dessa olika sätt att läsa text. I kursen varvas föreläsningar med seminarier där ni reflekterar över samtidslitteratur- och kultur ur ett socialt och individuellt perspektiv.

För utförligare kursbeskrivningar hänvisar vi till kursplanen. Studiehandledningen är det bruksdokument du skall använda hela terminen för att påminna dig om vad som gäller. Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Denita Gustavsson  

KURSANSVARIG:
Alfred Sjödin  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Lisa Dalgren