Välkommen till Karlstads universitet

Examensarbete Grundlärarprogrammet, 4-6 - Engelska, 30 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2023-03-13 - 2023-03-20
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Under metodkursen har du skrivit en examinationsuppgift som på många sätt kan sägas ligga till grund för ditt examensarbete. Du har tränat på att formulera och avgränsa en relevant ämnesdidaktisk fråga, samt jämföra och värdera forskningsdesigner och forskningsmetoder.

Kursen LXAG71 handlar om att med handledning skriva ett självständigt arbete med utgångspunkt i en ämnesdidaktisk forskningsfråga. Kursen omfattar bland annat formulering av ämnesval, syfte och frågeställning, val av metodisk ansats, systematisk litteratursökning inom valt ämnesområde, insamling, bearbetning och sammanställning av empiriskt material, analys och diskussion samt opposition.

Ett PM för examensarbetet ska sedan lämnas in vid kursstart, senast 20 mars. Vem som blir din handledare för examensarbetet meddelas inom en vecka efter att du har lämnat in ditt PM. Information och instruktioner kommer att läggas ut på Canvas allteftersom.

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Josefin Rönnqvist  

KURSANSVARIG:
Anna Linzie  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Louise Laurenson