Välkommen till Karlstads universitet

Engelska B för ämneslärare 7-9 (andraämne), 30 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2023-01-09 - 2023-01-16
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

 

Välkommen till Engelska B för ämneslärare 7-9 (med engelska som andra ämne)!

 

Kursen består av följande delkurser:


Delkurs 1 - Ämnesdidaktik I, 7.5 hp

I delkursen behandlas ämnesdidaktiska teorier om första-, främmande- och andraspråksinlärning. Under delkursen orienterar sig studenten inom ämnesdidaktik i relation till gällande nationella läro- och kursplaner, vilken sedan omsätts i egen lektionsplanering. I delkursen behandlas även bedömning av engelsk språkfärdighet i teori och praktik samt engelskans särpräglade roll ur ett historiskt och interkulturellt perspektiv.

 

Delkurs 2 - Akademiskt skrivande på engelska, 7.5 hp

Delkursen fokuserar på akademiskt skrivande på engelska i olika akademiska sammanhang. Under delkursen övar studenten på att producera akademiska texttyper, såsom litteraturöversikter, sammanfattningar och artikelabstrakt. I all textproduktion tränar studenten på att konsekvent följa ett givet referenshanteringssystem för källhänvisningar och källförteckningar. Under delkursen läser även studenten forskningstexter som behandlar vetenskapligt skrivande som underlag för diskussioner och

reflektioner rörande vetenskaplig textproduktion. Stor vikt läggs vid att träna en aktiv lässtil som syftar till att identifiera den vetenskapliga textens olika beståndsdelar och hur de samspelar. Undervisningen sker i form av föreläsningar och seminarier där studenten läser och granskar andra studenters arbeten. Under delkursen producerar studenten en rad olika kortare och längre akademiska texter som lämnas in i form av en portfolio som tillsammans med en muntlig presentation utgör underlag för betygssättning.

 

Delkurs 3 - Självständigt arbete, 15 hp

Under delkursen genomför studenten en vetenskaplig, undervisningsrelaterad undersökning samt rapporterar arbetet i ett självständigt, skriftligt arbete. Undervisningen består av seminarier och handledning. Handledning kan ske både individuellt och i grupp. Delkursen avslutas med ett obligatoriskt seminarium då studenten presenterar och försvarar sitt självständiga arbete samt opponerar på annan students arbete. Handledning erbjuds under den tid delkursen pågår. Vid omregistrering en senare termin erbjuds handledning i mån av plats och resurser.


Närvaro:

Det finns inslag av obligatorisk närvaro i delkurs 1. I övriga delkurser är närvaro inte obligatorisk, förutom vid muntliga examinationstillfällen.


Examination:

- Muntlig tentamen

- Individuella skriftliga inlämningsuppgifter

- Salstentamen

- Obligatorisk närvaro


Övrig kursinformation:

Detaljerad kursinformation finns på lärplattformen Canvas i samband med kursstart.


Kontaktinformation:

Malin Ornstein (kursadministratör): malin.ornstein@kau.se

Marie Tåqvist (kursansvarig): marie.taqvist@kau.se


Kursens lärare:

Delkurs 1. Marika Kjellén, marika.kjellen@kau.se

Delkurs 2. Ying Wang, ying.wang@kau.se

Delkurs 3. Marika Kjellén, marika.kjellén@kau.se

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Josefin Rönnqvist  

KURSANSVARIG:
Marie Tåqvist  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Louise Laurenson