Välkommen till Karlstads universitet

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU, 15 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2023-01-09 - 2023-01-16
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.


Hej och välkommen till VFU1 och VFU2 i vår!

Vi heter Anneli Wiker och Lena Jonsson och det är vi som är kursledare för KPU/YRK/VAL3, som består av delkurserna VFU1 och VFU2 (Verksamhetsförlagd utbildning). Efter registrering på kursen (via "Mitt Kau" vecka 2) får du tillgång till kursutrymmet i lärplattformen Canvas där du hittar studiehandledning, schema för första kursträffen och allt annat kursmaterial, men redan nu hittar du en del inledande information om kursen här.

 

Terminens kursträffar:

Första närträffen är tisdag 17 januari (ca 8.30) - onsdag 18 januari (ca 12.15) 2023

VFU1 (v.3-12) Kursträff i Karstad- Även de studenter som av olika anledningar endast ska göra VFU2 rekommenderas delta i delar av denna

närträff för att få bättre förutsättningar att genomföra VFU2. Mer information på Canvas.

Påbörja inga VFU-dagar på skolan innan du har deltagit på kursträffen. Ett mer preciserat schema med pass och länkar hittar du i Canvas när du får tillgång till kursutrymmet i samband med registrering från v.2. 

Andra närträffen måndag 20 mars (ca 8.30-16.30)

VFU1 (v. 3-12) Kursträff i Karstad

Tredje närträffen tisdag 23 maj (ca 8.30-16.30)

VFU2 (v. 13-22) Kursträff i Karstad


Datum för examinerande seminarier och workshops tillkommer. Meddelas senast vid första närträffen.

 

Kursdokument (återfinns även i Canvas från v. 2):

VT23 KPUYRK3 VFU dokument

VFU1 KPU och YRK Bedömningsunderlag

VFU2 KPU och YRK Bedömningsunderlag 

Vanliga frågor inför VFU1 och 2

VFU-guide KAU 

 

Kursens första uppgift:

Kursens första uppgift finns beskriven i studiehandledningen men eftersom du inte har tillgång till den förrän från tidigast 9 januari (i Canvas) finns den även beskriven här nedan:

 

Inför närträff 1 vill vi att du läser igenom lärandemålen för kursen VFU1 (se kursplanen) och funderar över vad dessa innebär, d.v.s. vad som kommer att krävas av dig. Skriv sedan ned vilka av lärandemålen du idag bedömer kommer att bli din största utmaning och motivera. Skriv också ned vilka av lärandemålen du idag bedömer kommer att bli mindre problematiska och motivera varför. 200-400 ord. Se till att du har tillgång till din text under kursträffen, då du kommer att diskutera din värdering av lärandemålen i grupp. Värderingen lämnas in som uppgift i Canvas i anslutning till kursträffen. Uppgift 1 finns, som sagt, också beskriven enligt ovan i studiehandledningen som du får tillgång till från 9 januari

 

Välkommen till VFU-kurserna hälsar kursledarna Lena Jonsson & Anneli Wiker

 

P.S. För frågor som rör er specifika VFU-placering hänvisar vi till våra VFU-handläggare: vfukpu@kau.sevfuyrk@kau.se

och vfuval@kau.se

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Marie Becker  

KURSANSVARIG:
Anneli Wiker  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Lisa Dalgren