Welcome to Karlstad University

Intercultural Studies: Conflict and Communication, 7.5 HP

Introductory information for students admitted to Karlstad University.
It is important that you read all the information.

Before you begin your studies, you need to:

1. Create KauID
2. Register for your course

1. Create KauID

What is KauID? KauID is your digital identity at Karlstad University that allows you to log in to our digital services.


If you have studied at Kau before you do not have to create a new KauID, you can use the same KauID as last time.

2. Register for your course

You need to register on time, not to risk losing your place on the course.
Registration period: 2022-10-31 - 2022-11-07
Log in to My Kau using your KauID to register.

What is My Kau? My Kau is a personal digital service for students at Karlstad University.

It is important that you decline your admission offer if you do not wish to attend the course.


If you have been admitted late, and therefore can´t register on time, contact the administrator.

Välkommen till kursen Interkultur: Konflikt och kommunikation, 7.5 hp som börjar tisdagen den 8 november!

Instruktioner och schema med läsanvisningar och tider för gemensamma och individuella uppgifter finns tillgängliga på kurssidan i Canvas en vecka innan kursstart.

Interkultur: Konflikt och kommunikation, 7.5 hp är en halvfartskurs vilket innebär att du bör avsätta ca 20 timmar per vecka till dina studier. Litteraturen är på engelska. 

Kursen ger fördjupad kunskap om beteendevetenskapliga och samhällsvetenskapliga perspektiv på konflikt och gruppdynamik och på kulturella aspekter av konfliktutveckling och konflikthantering. Kursen redovisas med en tentamen och en kortare uppsats som läggs fram på ett seminarium. 

All undervisning, seminarieverksamhet, gruppdiskussion och examination sker på lärplattformen Canvas och via online-verktyget Zoom.

All kurslitteratur finns tillgänglig som elektronisk resurs via Canvas och/eller universitetsbiblioteket i Karlstad.

/Staffan

New student

There is a lot to think about when you start university, we know! We have gathered some useful information to help you, don’t forget to read the checklist!
kau.se/newstudent

Go to Canvas

In the course, we use the learning platform Canvas. Canvas is a tool that offers a digital learning environment.
Once you have registered for your course in My Kau, you can log in to Canvas and access important course information.

Finding your way around the University

Use the campus map MazeMap to locate buildings and rooms Go to MazeMap

Reading List

View reading list
Please note that the reading list may be revised until six weeks before the start of the course.

Schedule

View schedule
Please note that the schedule may change up to two weeks before the course starts. Check the schedule on a regular basis to get the latest information on locations and times as there may be changes during the course as well.

Can we help you?

ADMINISTRATOR: Marie Björk  

COURSE CONVENOR: Staffan Löfving  

STUDY AND CAREER COUNSELLOR: Lisa Dalgren