Välkommen till Karlstads universitet

Botanik, 15 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2023-03-20 - 2023-03-27
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Hej och välkommen till kursen i Botanik (BIG004) vid Karlstads universitet (KaU)!

Nedan ska vi ge lite information kring kursens lärandemål, examinationsformer, struktur på undervisningsplattformen Canvas samt innehåll i de olika Canvas moduler.

Lärandemål

Kursen i Botanik har följande lärandemål:


 • redogöra för mångfald, byggnad, funktion och släktskap hos växter,
 • ge en översiktlig redogörelse för växters utveckling på jorden,
 • förklara grundläggande processer och principer inom botanik,
 • med hjälp av mikroskop särskilja olika cell- och vävnadstyper,
 • planera, genomföra, analysera och skriftligt redovisa enkla växtförsök.
 • Examination

  Lärandemålen examineras på följande sätt:

  Lärandemål 1 och 2 examineras genom en individuell skriftlig dugga (4 hp) i Canvas som handlar om systematik, fylogeni och morfologi av protister, svampar och växter samt en dugga om tillämpad botanik (1 hp).

  Lärandemål 3 examineras genom en individuell skriftlig dugga in Canvas som handlar om olika aspekter av växtfysiologi (5 hp).

  Lärandemål 4 examineras genom en individuell skriftlig dugga om växtanatomi i Canvas efter en online laboration vid KaU (1hp).

  Lärandemål 5 examineras genom en obligatorisk laboration med tillhörande skriftlig laborationsrapport i grupp (4 hp).

  Alla examinationer görs under kursens gång och vi kommer därmed inte att skriva en slutexamination i BIG004.

  Undervisningsplattform Canvas

  I Canvas är allt kursmaterial samlat, indelat i fyra s.k. moduler. Varje modul omfattar föreläsningar vid KaU (som sänds live och spelas in med hjälp av videotjänsten Zoom). Inspelade filmer bäddas sedan in på respektive modul i Canvas.

  Dessutom har vi ett eller två s.k. Flippat klassrum seminarier inom varje modul. Dessa ska varje student förbereda genom att gå genom föreläsningsmaterial och filmer samt att förbereda svar på några inlärningsfrågor. Ni kan själva välja när och hur många gånger ni ser de inspelade föreläsningarna och sedan arbetar ni (gärna ihop med någon annan eller i en grupp) med att resonera/fundera/diskutera ledfrågorna. Vi lärare finns till hands och deltar i schemalagda Flippat klassrum seminarier. Flippat klassrum seminarier är schemalagda separat för campus och distans. De ges för campus studenter vid KaU och för distansstudenter via Zoom och ska ägnas åt att diskutera modulernas ämnen/områden med hjälp av kurslitteraturen, filmer, powerpointbilderna och internet. Det krävs alltså aktivt deltagandet under Flippat klassrum seminarier!

  Varje modul avslutas med en obligatorisk, individuell online examination i Canvas.

  Moduler

  Modul 1 – anatomi: omfattar växtanatomi och pågår under vecka 13 (1:a kursvecka). Det finns även en laboration anatomi på plats (frivillig) och veckan avslutas med examination I: dugga anatomi (1 hp).

  Modul 2 – fysiologi: handlar om fotosyntes, växthormoner och reglering, styrning av blomningen, reaktion på stress, transport och resurser och pågår främst under vecka 14-16. Avslutas med examination II: dugga fysiologi (5 hp). Det ingår en laboration fotosyntes (frivillig) på plats som erbjuds under vecka 13 för campus och distans. Dessutom tillhör genomförandet av en laboration om frögroning under osmotisk stress (enstaka moment vecka 16 och 19, samt analys och skrivandet under vecka 20-22) till modul 2 – fysiologi. Campusstudenter gör laborationen här vid KaU i ett växtodlingsskåp. Distansstudenter gör samma laboration individuell hemma (material till laborationen skickas ut efter kursstart). Studenter jobbar sedan med de hopslagna data av både campus och distans. Varje student analyserar data och skriver sedan en obligatorisk individuell skriftlig rapport (4 hp) som lämnas in på Canvas under vecka 22. Innan inlämningen görs en kamratgranskning av varje rapport. OBS. Experimentet kräver kunskaper i statistik, som studenter som läser botanik som fristående kurs får skaffa på egen hand (t.ex. genom videon på nätet och annat material) och rapporten är en del i progressionen om vetenskapligt skrivandet inom kandidatprogrammet.

  Modul 3 – systematik, morfologi och fylogeni av protister, svampar och växter: handlar om systematik och fylogeni samt mångfald, morfologi och livscykler hos svampar, protister och växter och pågår under veckan 17-19. Modul 3 avslutas med examination IV: dugga systematik & morfologi protister, svampar, växter (4 hp).

  Modul 4 – Tillämpad botanik: handlar om systematik och fylogeni samt mångfald, morfologi och livscykler hos svampar, protister och växter och pågår under veckan 19, 20 och 21. Modul 4 avslutas med examination IV: dugga systematik & morfologi protister, svampar, växter.

  Kurslitteratur

  Den rekommenderade kurslitteraturen är senaste upplagan av boken LIFE – The Science of Biology, MacMillan Education.

   

  Hälsningar,

  Lutz Eckstein (kursansvarig)

  Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

  Kan vi hjälpa dig?

  FAKULTETSADMINISTRATÖR:
  Kristina Oskarsson  

  KURSANSVARIG:
  Lutz Eckstein  

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
  Carina Skantz