Välkommen till Karlstads universitet

Konst- och bildvetenskap II: globala och regionala konst- och bildvärldar, 7.5 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2023-01-09 - 2023-01-20
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen Konst- och bildvetenskap II; globala och regionala konst- och bildvärldar7,5 hp på campus

Kursen ges på helfart under vecka 3 – vecka 7 2023 och är ganska intensiv.

Heltidsstudier motsvarar ca 40 timmars studier per vecka, vilket utöver föreläsningar, seminarier och examinationer även skall rymma eget förberedelsearbete. För att kunna uppfylla målen för kursen behöver du följa undervisningen och läsa litteraturen kontinuerligt.

Försök i möjligaste mån att få tillgång till kurslitteraturen innan kursen startar. På litteraturlistan finns både kompendiematerial och böcker. Kompendierna kommer att finns som Pdf på lärplattformen Canvas. Det har varit svårt att få tag i huvudböckerna för kursen, men det verkar lättast att få tag i Honour, Hugh & Fleming, John. (2013 eller tidigare), The visual arts: a history. Laurence KingPublishing. Men det går lika bra att läsa Stokstad, Marilyn & Cothren, Michael (2016). Art: a brief history (6:e upplagan eller tidigare). Boston: Pearson.

Varmt välkommen!

Margareta Wallin Wictorin, kursansvarig

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Anna-Karin Worland  

KURSANSVARIG:
Margareta Wallin Wictorin  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Elsa Wängestam