Välkommen till Karlstads universitet

Riskhantering - Magisterarbete, 15 HP

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2023-01-09 - 2023-01-16
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Introduktionen till årets kurs äger rum 18 januari kl. 13.15-17.00 digitalt via zoom (https://kau-se.zoom.us/my/magnusjohansson70 ). Vi vill att ni innan kursens första träff ska lämna in ett PM där ni presenterar en idé till uppsatsämne. Ni får ut anvisningar om hur ni strukturerar upp ert PM via mail i Canvas i god tid före kursstart. Ni lämnar in ert PM senast 9 januari genom att ladda upp det i Canvas på kursen RHAE01, som ni kan registrera er på i v.2. Strular det så skicka det direkt till magnus.johansson@kau.se. Jag samlar därefter lärarlaget som diskuterar era idéer utifrån hur vi ser på möjligheterna för er att genomföra uppsatsämnena. Dessutom delar vi upp handledarskapen utifrån de teman som ni har valt. På träffen 18 januari får ni veta vem som blir er handledare. Vi kommer då också att dela upp er i mindre grupper och köra en första grupphandledning där vi tillsammans diskuterar era tankar.


Vid introduktionen ges även en orientering av kursens upplägg och vi går igenom studiehandledningen som beskriver hur man skriver en uppsats, mm.


Kursen ges på distans, men har en obligatorisk campusträff – avslutningen med uppsatsseminarier 25-26 maj. Det räcker att deltaga en av dagarna, då ni både opponerar och försvarar, men alla är välkomna att vara med vid båda tillfällena. Ett särskilt schema för dessa dagar får ni i nära anslutning till dessa datum, efter att ni har lämnat in er uppsats för seminariebehandling. Vi har utöver de obligatoriska träffarna också ett frivilligt halvtidsseminarium 30 mars kl. 13.15-17.00 via zoom (samma länk). Vid det tillfället får ni möjlighet att med handledare och övriga kursdeltagare diskutera er studie så långt den då har kommit.


Har du frågor angående kursen är du välkommen att kontakta mig, säkrast via e-post. Information om kursen finns även på Karlstads universitets hemsida, och på Canvas (fr.o.m. veckan före kursstart).


Angående ert PM:

Ni är förstås välkomna att höra av er till oss lärare under tiden som återstår fram till kursstart och diskutera era idéer om ni vill. Vi rekommenderar att ni tematiskt å ena sidan utgår från er grundexamen och å andra vad ni under masterutbildningen har tyckt varit mest relevant eller intressant för er. Men det står er förstås fritt att komma fram med en idé som bottnar hos er på något annat sätt. Fundera framförallt på teoribildning och möjlig empiri.


Man kan också ta kontakt med oss för att höra sig för om pågående forskningsprojekt som ibland kanske kan passa att göra en delstudie inom. Om ni vill göra er uppsats hos någon myndighet eller något företag, går det också bra att redan nu ta kontakt och fråga om det finns uppslag eller idéer hos dom på saker de vill ha hjälp med. Ni har i sådana fall sedan en kontaktperson på myndigheten/företaget jämte er handledare på universitetet. I det senare fallet blir utmaningen ofta att vrida uppgiften från det praktiska/kontextuella mot en också vetenskapligt intressant frågeställning. Det får du bl.a. hjälp med av din handledare på institutionen.


Lycka till med era funderingar.Vänliga hälsningar


Magnus Johansson

___________________________                 

Magnus Johansson, kursledare                 

054-7001882

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Litteraturlista

Läs litteraturlistan.
Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

Schema

Se schema
Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.

Kan vi hjälpa dig?

FAKULTETSADMINISTRATÖR:
Anette Höljö Polleryd  

KURSANSVARIG:
Magnus Johansson  

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE:
Anne-Marie Larsen