Välkommen till Karlstads universitet

Verksamhetsförlagd utbildning 1 och 2 - KPU, 15 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-01-11 - 2021-01-17
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Hej och välkommen till VFU1 och VFU2 i vår!

Vi heter Susanne Mellerskog och Michael Walkert och det är vi som är kursledare för KPU/YRK/VAL3, som består av delkurserna VFU1 och VFU2 (Verksamhetsförlagd utbildning). Efter registrering på kursen (11-18 januari) får du tillgång till kursutrymmet i Canvas där du hittar studiehandledning, schema för första kursträffen och allt annat kursmaterial, men redan nu hittar du en del inledande information om kursen här.


Terminens tre kursträffar:

1. 18-19 januari 2021

VFU1 (v. 3-11) Digital kursträff 1 i Zoom 18 januari (c:a 08.30) - 19 januari (12.15) Påbörja inga VFU-dagar på skolan innan du har deltagit på kursträffen. Ett mer preciserat schema med pass och Zoom-rum hittar du i Canvas när du får tillgång till kursutrymmet i samband med registrering,från v. 2. 

2. 17-18 mars 2021

VFU1 (v. 3-11) Digital kursträff 2 i Zoom 17 mars (c:a 08.30) - 18 mars (12.15) 

3. 25-26 maj 2021

VFU2 (v. 11-22) Digital kursträff 3 i Zoom 25 maj (c.a 08.30) - 26 maj (12.15)


Kursdokument (återfinns även i Canvas från v. 2):

VT21 KPUYRK3 VFU dokument

VFU1 KPU och YRK Bedömningsunderlag 

VFU2 KPU och YRK Bedömningsunderlag 

Översiktsschema VT21 KPUYRK3

VFU-guide KAU 


Kursens första uppgift:

Kursens första uppgift finns beskriven i studiehandledningen men eftersom du inte har tillgång till den förrän från den 11 januarii (i Canvas) finns den även beskriven här nedan:


Inför närträff 1 vill vi att du läser igenom lärandemålen för kursen VFU1 (se kursplanen) och funderar över vad dessa innebär, d.v.s. vad som kommer att krävas av dig. Skriv sedan ned vilka av lärandemålen du idag bedömer kommer att bli din största utmaning och motivera. Skriv också ned vilka av lärandemålen du idag bedömer kommer att bli mindre problematiska och motivera varför. 200-400 ord. Se till att du har tillgång till din text under kursträffen, då du kommer att diskutera din värdering av lärandemålen i grupp. Värderingen lämnas in som uppgift i Canvas i anslutning till kursträffen. Uppgift 1 finns, som sagt, också beskriven enligt ovan i studiehandledningen som du får tillgång till från 11 januari 


Välkommen till VFU-kurserna i januari, hälsar kursledarna Susanne Mellerskog & Michael Walkert


P.S. För frågor som rör er specifika VFU-placering hänvisar vi till våra VFU-handläggare: vfukpu@kau.sevfuyrk@kau.se och vfuval@kau.se

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.