Välkommen till Karlstads universitet

Examensarbete (KUB), 15 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar kursen ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på kursen

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kursen

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på kursen.
Registreringsperiod: 2021-01-11 - 2021-01-18
Logga in med ditt KauID i Mitt Kau för att registrera dig.

Vad är Mitt Kau? Mitt Kau är en personlig digital tjänst för dig som är student vid Karlstads universitet.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen.

(görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till kursen, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till kursen KUB/VAL-6 (LXAC00, LXACP1, LXGCP2, LXGCP3, LXGCP4, PAA001) då ni ska skriva ett självständigt arbete, antingen på 7,5 hp eller på 15 hp. Kursen läses på distans och halvfart och består av fyra närträffar med föreläsningar, handledningstillfällen, workshops och seminarier.

OBS! På grund av rådande omständigheter kring spridningen av Corona-viruset kommer undervisningen att ske digitalt via Zoom under vårterminen 2021.

Närträff 1 kommer att vara vecka 4, torsdag-fredag

Närträff 2 kommer att vara vecka 7, måndag-tisdag

Närträff 3 kommer att vara vecka 10, onsdag

och

Närträff 4 kommer att vara vecka 21, torsdag-fredag

Mellan närträffarna sker informationen och kommunikationen mellan studenter och lärare via lärplattformen Canvas. Canvas är ett nav genom hela utbildningen och det är viktigt att du snabbt blir förtrogen med dess funktioner. På lärplattformen Canvas har varje kursuppgift ett eget element där all information och i vissa fall kompletterande studiematerial finns. Kontinuerligt mellan närträffarna sker information och kommunikation via lärplattformen. Canvas finns att ladda ner som APP till din mobiltelefon. Det är bra att regelbundet arbeta med kurssidan för att hålla dig uppdaterad. Teknisk hjälp finns att få på: http://www.kau.se/ar-student/it-stod.

Kursen handlar om att med hjälp av vetenskapliga verktyg och teorier genomföra en vetenskaplig undersökning och redovisa detta i en vetenskaplig rapport. Att skriva ett självständigt arbete är en process över tid och arbetet måste fördelas över terminen och pågå kontinuerligt under den termin kursen pågår. En kurs som omfattar 7,5 hp motsvarar 10 timmars arbete per vecka och en kurs som omfattar 15 hp motsvarar 20 timmars arbete per vecka. Handledning av självständiga arbetet sker genom grupphandledning och genom individuell handledning. Genom grupphandledningen hjälpts åt att lösa uppgifter och utbyta erfarenheter och tankar.

En del i det förberedande uppsatsskrivandet består i att börja söka och läsa lämplig litteratur. På www.diva-portal.org/ finns många tidigare självständiga arbeten publicerade. I DiVA kan du söka efter arbeten som handlar om ditt ämne. Tänk på att självständiga arbeten kan se olika ut. Det finns dock alltid vissa gemensamma krav.

Studiehandledningen hittar du här. I studiehandledning finner du bland annat kursens litteratur. 

 

Kontakt:

Hamid Asghari, kursledare

Marie Becker, kursens administratör

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  I kursen använder vi lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kursen, för att ta del av viktig information om din utbildning.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Litteraturlista

  Läs litteraturlistan.
  Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart.

  Schema

  Se schema
  Observera att alla bokningar är preliminära tills två veckor innan kursstart. Ta för vana att kolla schema för aktuell sal och tid, det kan ske schemaändringar.