Välkommen till Karlstads universitet

Kompletterande pedagogisk utbildning, 90 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar din utbildning ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på första terminens kurs/kurser

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kurs/kurser

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.
Logga in med ditt KauID i tjänsten Mitt Kau för att registrera dig på kurs/kurser som ingår i programmets första termin. I Mitt Kau ser du datum för när du kan registrera dig, vanligtvis 8 dagar innan kursstart.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen. (görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till programmet, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till

KOMPLETTERANDE PEDAGOGISK UTBILDNING VID KARLSTADS UNIVERSITET, VT 2021


Kompletterande pedagogisk utbildning ges på halvfart och helfart. Utbildningen ges på distans med tre närträffar per termin.

Det huvudsakliga innehållet är pedagogik, allmändidaktik, ämnesspecifik didaktik och VFU (verksamhetsförlagd utbildning).

Under utbildningen integreras teori och praktik i de olika kurserna. Föreläsningar och seminarier sker både på närträffarna och

digitalt. Studierna bedrivs individuellt och i grupp.


Utbildningen består av utbildningsvetenskaplig kärna (UVK) och verksamhetsförlagd utbildning (VFU). Det är totalt sex kurser

på vardera 15 hp som tillsammans bildar en helhet. I den utbildningsvetenskapliga kärnan ingår ämnesdidaktik


Kurser

1. Skola som system och idé (UVK)

2. Den lärande eleven (UVK)

3. Verksamhetsförlagd utbildning (VFU)

4. Leda lärande (UVK)

5. Betyg, bedömning (UVK) och VFU

6. Utvecklingsarbete på forskningsmässig grund (UVK) och VFU


Vårterminen 2021 startar v.3 med en inläsningsvecka. Den första närträffen, v.4, kommer att vara digital via Zoom (se nedan),

och inleds med programstart måndagen den 25 januari kl. 09.30 då utbildningen som helhet presenteras.

Zoom länk: https://kau-se.zoom.us/my/elisabetolsson 


Som halvfartsstudent läser du kursen Skola som system och idé (LPGK08) den första terminen.

Mer information om kursen finns på kurshemsidan här på Mitt Kau.

Framöver förmedlas all information via lärplattformen Canvas. På Canvas har kursen Skola som system och idé sitt eget kursutrymme

och det är viktigt att du vid kursstart har tillgång till plattformen.


Närträffarna äger rum

v.4, v.12 och v.20


VILL DU KONTAKTA OSS?


TILLGODORÄKNANDE-, ANTAGNINGS OCH

BEHÖRIGHETSFRÅGOR

Studie- och karriärvägledare

fraga.lararutbildningen@kau.se


REGISTRERING OCH ÖVRIGA FRÅGOR

Fakultetsadministratör KPU 1

Erika Öjergård

erika.ojergard@kau.se

054 – 700 16 08

Om du har frågor finns jag och Marie Becker (Administratör) tillgängliga på Zoom:

14/1 kl:13.00-14.00 https://kau-se.zoom.us/j/64608509851 

21/1 kl:10.00-11.00 https://kau-se.zoom.us/j/65292753755 


PROGRAMÖVERGRIPANDE FRÅGOR

Programledare

Elisabet Olsson

elisabet.olsson@kau.se

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  Kurser inom programmet använder lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kurs för att ta del av viktig information.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Kan vi hjälpa dig?

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE 
  {{studvag}}

  PROGRAMLEDARE  
  Elisabet Olsson