Välkommen till Karlstads universitet

Speciallärarprogrammet: Specialisering: utvecklingsstörning, 90 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar din utbildning ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på första terminens kurs/kurser

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kurs/kurser

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.
Logga in med ditt KauID i tjänsten Mitt Kau för att registrera dig på kurs/kurser som ingår i programmets första termin. I Mitt Kau ser du datum för när du kan registrera dig, vanligtvis 8 dagar innan kursstart.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen. (görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till programmet, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till speciallärarprogrammet och kursen Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområde, 15 hp!

Här hittar du länk till aktuell litteraturlista (kan revideras fram till sex veckor före kursstart) för höstterminen.


Normalt ges utbildningen på distans via Canvas samt tre närträffar à två dagar per termin på Karlstads universitet. Pga coronapandemin kommer de två första kursträffarna under hösten 2020 att genomföras helt digitalt via Zoom. Därför rekommenderar vi dig att inför kursstart bekanta dig med Zoom via länken nedan.


Datum för närträffarna hösten 2020 är 31/8-1/9, 12-13/10 samt 7-8/12.

Program- och kursstart: 31/8 kl 10. Länk till zoom meddelas på ditt schema i Mitt Kau närmare kursstart.


För att genomföra kursuppgifter behöver du ha tillgång till en pedagogisk verksamhet.

Viss samläsning och gemensamma kursträffar kommer att genomföras tillsammans med studenter på masterprogrammet i specialpedagogik.


Vid frågor, kontakta oss:

Studie- och karriärvägledare fraga.lararutbildningen@kau.se

Programledare Karin Bengtsson

Kursadministratör Anders Johansson

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus i höst kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd.  

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  Kurser inom programmet använder lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kurs för att ta del av viktig information.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.