Välkommen till Karlstads universitet

Magisterprogram i projektledning, 60 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar din utbildning ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på första terminens kurs/kurser

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.



Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kurs/kurser

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.
Logga in med ditt KauID i tjänsten Mitt Kau för att registrera dig på kurs/kurser som ingår i programmets första termin. I Mitt Kau ser du datum för när du kan registrera dig, vanligtvis 8 dagar innan kursstart.



Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen. (görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till programmet, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Program och kursstart Måndagen den 31 Augusti kl 10:15 via Zoom.

Lasse Magnell Zoom-rum, ID 277 533 5935


Viktig information ang. höstterminen på Magisterprogrammet i Projektledning ht-20.

Magisterprogrammet i projektledning vid Kau kommer att bedrivas helt distansbaserat tillsvidare under hösten.

Vi följer och anpassar oss efter allmänna råd och riktlinjer gällande Covid 19 och reserverar oss för att förutsättningarna kan ändras i linje med allmänna föreskrifter.

Första kursen, Projekt som Arbetsform IEAD60 (15hp), kommer dock att vara helt distansbaserad oavsett samhällsutvecklingen.

Besked för kurser som löper under andra halvan av terminen kommer att anslås i god tid.


Vi vill särskilt understryka att det fortfarande är ett Campusprogran som tillfälligt ställt om till distansbaserad undervisning. Det faktum att kurserna tills vidare löper på distans påverkar eller förändrar inte omfattningen av programinnehållet eller studietakten som helhet.

Kursen löper på heltid, dvs.40 timmar per vecka,och utöver schemalagda föreläsningsmoment, workshops och egen inläsning kommer du kontinuerligt att arbeta intensivt i olika gruppkonstellationer. Grupperna ansvara själva för planering och genomförande av sitt arbete. Även om du själv inte anser dig behöva så mycket tid för att tillgodogöra dig kursinnehållet måste du vara beredd på att vara tillgänglig för att interagera med din grupp under de tidsramar som motsvarar heltidsstudier. Det är med andra ord inte möjligt att till exempel arbeta dagtid och endast vara tillgänglig för studier kvällstid.

All information kommer att finnas i kursen i Canvas som är den studieplattform vi använder.

Mycket välkomna!

Lasse Magnell - kursansvarig IEAD60

Henrik Bergman - Programansvarig Magisterprogrammet i projektledning.

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  Kurser inom programmet använder lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kurs för att ta del av viktig information.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Kan vi hjälpa dig?

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE 
  Elsa Wängestam

  PROGRAMLEDARE  
  Henrik Bergman