Välkommen till Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Juristprogrammet, 270 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar din utbildning ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på första terminens kurs/kurser

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kurs/kurser

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.
Logga in med ditt KauID i tjänsten Mitt Kau för att registrera dig på kurs/kurser som ingår i programmets första termin. I Mitt Kau ser du datum för när du kan registrera dig, vanligtvis 8 dagar innan kursstart.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen. (görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till programmet, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Tisdagen den 1 september hälsas ni nya studenter välkomna till Karlstads universitet. I år är det dock som ni vet under speciella förhållanden och därmed också speciella förutsättningar som gäller vid uppstarten. Information om den universitetsgemensamma välkomstceremonin och Handelshögskolans eget välkomnande (ämnet Juridik är en del av Handelshögskolan) får ni bl.a. här.

Innan introduktionen kan ni även delta i universitetets Smygstart som i år är den 28 augusti. Mer information om denna dag finner ni här.

Tisdagen den 1 september kl. 13.15–16.00, välkomnar även vi på ämnet juridik dig till Introduktionen till Juristprogrammet. Introduktionen kommer i år genomföras på distans, men i övrigt ska introduktionen genomföras som planerat. Under eftermiddagen kommer du att stifta bekantskap med lärare och personal från ämnet Juridik, din hemvist under 4.5 år framöver. Introduktionen sänds över plattformen Zoom, se mer om detta videohjälpmedel här. En länk till introduktionen kommer publiceras på lärplattformen Canvas när introduktionen närmar sig. Mer information om Canvas finner ni här. För tillgång till Canvas måste du registrera dig på programmets första kurs. Länken kommer publiceras på er programsida på Canvas som heter JALAW HT20.

Programmets första kurs heter Juridisk grund och Allmän rättslära I, 15 hp (kurskod: JPG001 och anmälningskod: 36466). Information om kursen samt schema med datum och tider når du via MittKau. Där hittar du även information om hur du registrerar dig på kursen – vilket du gör på nätet ca 1 vecka före kursstart. Kursansvarig för den första kursen är Jane Stoll. Det är henne ni vänder er till om ni har frågor om kursen. Catarina Rohlin-Arnesson är administratör för den första kursen, så om ni har administrativa frågor kopplat till den första kursen vänder ni er till henne. Kontaktuppgifter till Jane och Catarina finner ni i välkomstinformationen för kursen.

I normalfallet är tider och lokaler på schemat preliminära fram till 2 veckor före kursstart. Eftersom undervisningen nu sker i blandad form, där vissa moment kan komma att genomföras på plats medan andra moment genomförs på distans, är det särskilt viktigt att du som student håller dig uppdaterad om eventuella ändringar av schema m.m. Ha gärna som vana att titta på schemat varje dag för att se om det skett någon ändring.

Studenterna vid Juristprogrammet driver även en egen studentförening som heter Juridiska föreningen i Karlstad (JFK). Information om höstens aktiviteter och särskild information om de aktiviteter som planeras för er nya studenter kommer löpande publiceras på JFK:s hemsida.

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus i höst kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd.  

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  Kurser inom programmet använder lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kurs för att ta del av viktig information.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Kan vi hjälpa dig?

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE 
  Christina Snell

  PROGRAMLEDARE  
  Per-Ola Wiklander