Välkommen till Karlstads universitet

Kulturvetarprogrammet, 180 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar din utbildning ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på första terminens kurs/kurser

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kurs/kurser

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.
Logga in med ditt KauID i tjänsten Mitt Kau för att registrera dig på kurs/kurser som ingår i programmets första termin. I Mitt Kau ser du datum för när du kan registrera dig, vanligtvis 8 dagar innan kursstart.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen. (görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till programmet, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till Kulturvetarprogrammet

Jag antar att du redan har läst om programmet på Karlstads universitets hemsida. Där finns bland annat information om vilka kurser du läser under utbildningen, och en länk till en film där två studenter berättar om programmet: studenter om kulturvetarprogrammet

Programintroduktion och uppstart av den första kursen på programmet, Introduktionskurs i kulturpolitik, äger rum på campus måndag den 31 augusti, kl 13.15-16, sal 1D328. De som inte kan delta på plats, kan delta via det digitala mötesprogrammet Zoom, som vi också kommer att använda för föreläsningar och seminarier på kursen. Hela kursen brukar normalt ges på Campus, men på grund av Covid19 kommer vissa föreläsningar att ges på digital distans för alla, och de som vill kan läsa hela kursen på distans.

Tid och plats är dock alltid preliminärt till två veckor innan kursstart så kontrollera därför schemat på kurssidan i MittKau för första kursen på programmet: Introduktionskurs i kulturpolitik.

En del föreläsningar kommer att läggas upp som inspelade filmer på lärplattformen Canvas, men de flesta föreläsningar och seminarier kommer du att delta aktivt i via zoom. Ett schema för alla tillfällen läggs upp på lärplattformen Canvas och i programmet Timeedit. Canvas får du tillgång till efter att du registrerat dig på kursen. 

Länk till Zoom e-klassrum läggs ut på Canvas senast dagen innan kursintroduktionen. Information om Zoom och hur du installerar programmet finner du här: information om zoom.

Kurslitteratur

För att kunna uppfylla målen för kursen behöver du följa undervisningen och läsa litteraturen kontinuerligt. Försök i möjligaste mån att få tillgång till kurslitteraturen innan kursen startar. På litteraturlistan finns både böcker och texter i Pdf-form, som du kan ladda ner från Canvas.

För att du skall komma igång med dina studier direkt när kursen börjar bör du skaffa Bengt Jacobsons bok. Kulturpolitik. Styrning på avstånd. Lund: Studentlitteratur, 2014. ISBN 978-91-44-09994-1 Den kommer att tas upp i början av kursen och läsas i sin helhet, så skaffa den gärna i god tid.

Välkommen!

Margareta Wallin Wictorin, Programansvarig

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus i höst kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd.  

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  Kurser inom programmet använder lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kurs för att ta del av viktig information.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Kan vi hjälpa dig?

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE 
  Elsa Wängestam

  PROGRAMLEDARE  
  Margareta Wallin Wictorin