Välkommen till Karlstads universitet

Speciallärarprogrammet: Specialisering: utvecklingsstörning, 90 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar din utbildning ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på första terminens kurs/kurser

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kurs/kurser

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.
Logga in med ditt KauID i tjänsten Mitt Kau för att registrera dig på kurs/kurser som ingår i programmets första termin. I Mitt Kau ser du datum för när du kan registrera dig, vanligtvis 8 dagar innan kursstart.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen. (görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till programmet, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Varmt välkommen till Karlstads universitet och Speciallärarprogrammet: specialisering utvecklingsstörning – 90 hp (Anmälningskod: 70324)!

Program- och kursstart

Programmets första kurs är Specialpedagogik som forsknings- och verksamhetsområde – 15 hp (Kurskod: LPAGS1, Anmälningskod: 37797) och samläses med bl.a. studenter inom masterprogrammet i specialpedagogik. Information om programmet och start av undervisningen sker digitalt via mötesverktyget Zoom måndagen den 6 september kl.9:00-16:00, med fortsättning tisdagen den 7 september kl.9:00-15:00. . Information om aktivering av konto och nedladdning av klienten Zoom hittar du här.

 Datum för övriga kursträffar:


 I enlighet med ett rektorsbeslut (Dnr C2021/257) fattat 2021-04-26 ska undervisning och examination som huvudregel bedrivas på distans under höstterminen 2021. Det finns självklart en önskan om en successiv återgång till undervisning på campus, men i nuläget är det svårt att säga när så kommer att ske. Kursträff 1 och 2 kommer att ske digitalt. Vi återkommer angående kursträff 3.

Lärplattformen Canvas och registrering

I utbildningen används lärplattformen Canvas där du finner övergripande information om kursen, kursens moment, uppgiftsinstruktioner m.m. Via Canvas förs även kommunikation med såväl studiekamrater som lärare. Du får tillgång till Canvas i samband med att du registrerar dig på programmets första kurs. Registreringen görs via Mitt Kau under perioden 2021-08-23 – 2021-09-06. Observera att du behöver registrera dig på kursen senast den dag din utbildning startar, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.

Fältuppgifter

I kursen ingår fältuppgifter med olika frågeställningar inom specialpedagogik. Du behöver alltså ha tillgång till en verksamhet att göra dessa fältuppgifter i. I nuläget vet vi inte exakt vilka restriktioner på grund av pandemin som kommer att gälla för fältuppgifter i höst. Har du tillgång till en pedagogisk verksamhet genom ditt eget arbete så är det en fördel. Under kursens första del förekommer inga fältuppgifter alls. Vi återkommer vid kursstart med uppdaterad information.

Kursplan, litteraturlista och schema

Kursplan och litteraturlista finner du här. Ange kursens benämning eller kurskod i sökfältet. Observera att litteraturlistan kan komma att revideras fram till sex veckor före kursstart. 

Schema i TimeEdit finner du senast två veckor innan kursstart i Mitt Kau.

Vi ser fram emot att få träffa dig!

Hälsningar

Karin Bengtsson, programledare för speciallärarprogrammet (karin.bengtsson@kau.se)

Susanne Hansson, kursansvarig LPAGS1 (susanne.hansson@kau.se)

Hasibe Mörk Rexhepi, kursadministratör (hasibe.rexhepi@kau.se)

Studie- och karriärvägledning, (fraga.lararutbildningen@kau.se / 054-700 12 12 telefontid mån-fre kl.11-12)

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

Canvas

Kurser inom programmet använder lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kurs för att ta del av viktig information.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Kan vi hjälpa dig?

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE 
{{studvag}}

PROGRAMLEDARE  
Karin Bengtsson