Välkommen till Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Webbutvecklare, 180 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar din utbildning ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på första terminens kurs/kurser

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kurs/kurser

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.
Logga in med ditt KauID i tjänsten Mitt Kau för att registrera dig på kurs/kurser som ingår i programmets första termin. I Mitt Kau ser du datum för när du kan registrera dig, vanligtvis 8 dagar innan kursstart.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen. (görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till programmet, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till programmet webbutvecklare


Vi som arbetar med programmet tycker att det är roligt att du valt att studera hos oss och hoppas att du kommer att trivas under din studietid. Innan vi startar terminen den 30 augusti behöver du dock lite praktisk information om hur terminens arbete kommer att se ut. Nedan följer därför en del praktisk information.

 

Huvuddelen av undervisningen de första 10 veckorna kommer att ske på distans via lärplattformen Canvas och videokonferenssystemet Zoom. Dock kommer några laborationer att ske på Campus. (se länk till schema nedan).

 

Vi programledare kommer att tillgängliga i Zoom vissa tider under första kursen utanför ordinarie undervisning. På schemat till första kursen kallas dessa tillfällen för programcafé och är naturligtvis frivilliga. Här kommer också vår administratör Berit Kessler finnas med. Då hoppas jag att vi kommer att kunna ses under mer informella former för all lära känna varandra och svara på era eventuella frågor.

 

Den första kursen heter ”Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept” och startar måndagen den 30 augusti digitalt i Zoom med mig Pierre Sjöberg som programledare. Därefter börjar den första programkursen kl. 13:15 även den via Zoom och då med er lärare John-Sören Pettersson. I kursen kommer litteratur att användas och det kan vara bra att beställa den så snart som möjligt på grund av eventuellt förlängda leveranstider (se länk till litteraturlista nedan).

 

Länk till Pierre’s Zoom-rum för programintroduktionen måndag den 30/8 klockan 10:15: https://kau-se.zoom.us/j/5288712676

 

Första kursens namn: Prototyping: Att pröva och kommunicera designkoncept, Kurskod: ISGA06

Plats (Länk till John-Sören’s Zoom-rum) för kursstart 30/8 klockan 13:15: https://kau-se.zoom.us/j/2746823191

 

Kurslitteratur, se litteraturlistan: https://www3.kau.se/litteraturlistor/sv/ISGA06_2019-08-26_sv.pdf

 

 

 

Om du av olika anledningar ej tänker fortsätta på programmet avanmäl dig via MittKau och kontakta programadministratör Berit Kessler: berit.kessler@kau.se

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

Canvas

Kurser inom programmet använder lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kurs för att ta del av viktig information.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Kan vi hjälpa dig?

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE 
Eva Hallgren

PROGRAMLEDARE  
Pierre Sjöberg