Välkommen till Karlstads universitet

Vidareutbildning av obehöriga lärare, 120 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar din utbildning ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på första terminens kurs/kurser

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kurs/kurser

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.
Logga in med ditt KauID i tjänsten Mitt Kau för att registrera dig på kurs/kurser som ingår i programmets första termin. I Mitt Kau ser du datum för när du kan registrera dig, vanligtvis 8 dagar innan kursstart.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen. (görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till programmet, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till studier inom VAL-projektet vid Karlstads universitet vårterminen 2021!

I ditt antagningsbesked, som du får via e-post vecka 50-51, framgår vad du är antagen till och din individuella studieplan för att nå angiven examen.

Glöm inte att tacka JA eller NEJ till din plats genom att maila till val@kau.se senast den 7 januari 2021.

Om du är antagen med VILLKOR måste du senast den 7 januari 2021 inkomma till val@kau.se med de intyg som efterfrågas, exempelvis fortsatt relevant anställning som lärare för vt 21.

Som VAL-student behöver du inte söka dina kurser varje termin, vi inom VAL ser till att du antas till rätt kurser enligt din individuella studieplan. Däremot måste du själv registrera dig i Mitt Kau innan kursstart. Då får du tillgång till aktuell kurs på lärplattformen Canvas.

Om du tappar bort ditt antagningsbesked med din individuella studieplan kontaktar du någon av oss som jobbar med VAL.

Vid frågor kring den kurs du ska läsa, kontakta aktuell kursadministratör eller kursansvarig.

Läs mer om VAL på vår hemsida

Välkommen till VAL!

Maria Rundberget, projektledare VAL, kontakt lärare allmänna ämnen

Marlene Sohl, utbildningskoordinator, kontakt yrkeslärare inom VAL

Eva van Asperen, utbildningskoordinator, administrativa/praktiska frågor

Frågor?

Mejla till val@kau.se

Coronavirus - utbildning på både campus och distans

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans. Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  Kurser inom programmet använder lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kurs för att ta del av viktig information.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.