Välkommen till Handelshögskolan vid Karlstads universitet

Magisterprogram i skatterätt, 60 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar din utbildning ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på första terminens kurs/kurser

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kurs/kurser

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.
Logga in med ditt KauID i tjänsten Mitt Kau för att registrera dig på kurs/kurser som ingår i programmets första termin. I Mitt Kau ser du datum för när du kan registrera dig, vanligtvis 8 dagar innan kursstart.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen. (görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till programmet, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Välkommen till magisterprogrammet i Skatterätt, 60 hp! Vi som arbetar med programmet tycker det är roligt att du valt att studera hos oss och vi hoppas du kommer att trivas under din studietid! 

Vi hade naturligtvis hoppats att kunna genomföra kurserna på Campus, men på grund av rådande restriktioner med anledning av Corona-pandemin, kommer vi i vart fall att börja programmet och första kursen via Zoom, förinspelade föreläsningar och med andra hjälpmedel. Allt detta sker med omsorg om er studenter och oss lärare. – Vi kommer att följa läget noga och anpassa oss vartefter, samtidigt som vi vill ha en dialog med er om formerna för att göra det bästa av situationen!

Programmet som sådant har en egen Canvas-sida och så har även varje kurs. Efter registrering på en kurs får du automatiskt tillgång till dessa sidor. Ta för vana att kontinuerligt titta in på dessa sidor för att hålla dig informerad. All information om undervisningen kommer du att fortlöpande hitta på programmets och kursernas sidor i Canvas. 

Inför program- och kursstart är det dock några saker som du behöver veta. Här följer lite praktisk information.

Programupptakten genomförs kl. 13.15-15.30 tisdagen den 31 augusti

Vi har nu beslutat att genomföra den via Zoom, för att följa rekommendationerna till punkt och pricka och för att skydda er och oss mot en eventuell ökad smittspridning i samband med terminsstarten. (Risken för smitta gäller inte bara i lektionssalar, utan kanske än mer risken vid spontan trängsel i korridorer och vid transporter till och från universitetet.)

Logga in till Zoom-mötet på adress som du hittar på program- och kurssidorna i Canvas.

Vi kommer då att gå igenom allt du behöver veta och det sker bara vid detta tillfälle, så det är viktigt att du är där. Flera lärare och några andra gäster kommer att presentera sig och berätta lite mer om kurserna och vad man har för nytta av studierna i framtiden.

Sedan startar den första kursen på programmet, som heter Företagsbeskattning. Den håller på i 10 veckor (15 hp) och innehåller en rejäl fördjupning i företagsbeskattningen. Redan till första lektionstillfället den 1 september kommer du ha glädje av att ha börjat läsa igenom och repetera beskattningen av olika företagsformer, så läs gärna igenom beskattning av näringsverksamhet och olika företagsformer i förväg.

I november tar kursen i internationell beskattning vid och sedan avslutas terminen med Skatteförfarande och skatteprocess. Under våren blir det sedan skatterättslig metodträning, där inslag från alla tidigare kurser finns med och fördjupas, samt slutligen en D-uppsats, som ni skriver individuellt. Ni kommer även att få möta gästföreläsare och besöka förvaltningsrätten m.m., allt under förutsättning att inte pandemin sätter hinder i vägen Mer om allt detta på introduktionsdagen den 31 augusti. 

Du kommer även att kunna ordna egna Zoom-möten med dina kamrater med hjälp av en egen Zoom-klient, som du får tillgång till som student vid KAU, se vidare: https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/distans/zoom

Är du antagen med villkor (det står att du är antagen med VI i ditt antagningsbesked), innebär det att du måste visa upp att du är behörig på kursen innan du kan registrera dig. Kontakta fakultetsadministratören (Therese.Derbert@kau.se 054-700 13 14) innan kursstart så kan hon ta bort ditt VI och du kan då registrera dig på kursen.

Om du inte vill ha din utbildningsplats ber vi dig att så snart som möjligt lämna återbud genom att kontakta fakultetsadministratören.

Du måste registrera dig på din utbildning senast den dag din utbildning startar, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.

Stegvis återgång till campusundervisning i höst

Du som är antagen till en kurs eller ett program på campus kan behöva studera både i universitetets lokaler och på distans, till följd av coronapandemin. Alla nybörjarstudenter på program prioriteras för campusundervisning under höstterminen 2021. Karlstads universitet har som målsättning att successivt återgå till campusundervisning och bedriva full undervisning på campus från och med början av november.

Folkhälsomyndighetens riktlinjer gäller även på Karlstads universitet - stanna hemma om du är det minsta sjuk, tvätta händerna och håll avstånd. Den senaste uppdaterade informationen om covid-19 och hur det påverkar Karlstads universitet hittar du på www.kau.se/corona  

Senast två veckor innan kursstart publiceras ditt schema. Då får du mer information om tider, lokaler, din undervisning och hur tentor kommer att gå till på din utbildning.

Gå utomhus för att undvika trängsel och smittspridning. Kartan hjälper dig att hitta till rätt byggnad.

 • Zoom är universitetets verktyg för webbmöten
 • IT-stöd till studenter

 • Ny student

  Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
  För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/nystudent

  Canvas

  Kurser inom programmet använder lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
  Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kurs för att ta del av viktig information.

  Hitta på universitetet

  Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
  MazeMap finns även som app i din app-butik.

  Kan vi hjälpa dig?

  STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE 
  Marie Juberg

  PROGRAMLEDARE  
  Anders Hultqvist