Välkommen till Karlstads universitet

Samhällsplanerarprogrammet, 180 hp

Här har vi samlat välkomstinformation till dig som är antagen.
Det är viktigt att du läser hela informationen.

Innan du påbörjar din utbildning ska du:

1. Aktivera KauID
2. Registrera dig på första terminens kurs/kurser

1. Aktivera KauID

Vad är KauID? KauID är din digitala identitet vid Karlstads universitet, och används för att logga in i våra webbtjänster.Du som redan läser eller har läst vid Karlstads universitet och har ett KauID behöver inte aktivera KauID på nytt, utan använder samma som tidigare.

2. Registrera dig på kurs/kurser

Du måste registrera dig, annars riskerar du att förlora din plats på den aktuella utbildningen.
Logga in med ditt KauID i tjänsten Mitt Kau för att registrera dig på kurs/kurser som ingår i programmets första termin. I Mitt Kau ser du datum för när du kan registrera dig, vanligtvis 8 dagar innan kursstart.Det är viktigt att du lämnar återbud om du inte avser att gå utbildningen. (görs via antagning.se)

Om du är sent antagen till programmet, och inte hinner registrera dig innan kursstart: kontakta kursens administratör.

Hej och Välkommen till Samhällsplanerarprogrammet Ht 2022 vid Karlstads universitet!

Universitetets allmänna välkomstinformation för nya programstudenter i Aula Magna tisdag 30 augusti 2022, kl 08.30 - 09.15.

Program- och kursintroduktion med programledarna, Tisdag 30 augusti, kl 10.30 - 12.00. Sal: 9B229.

OBS Viktigt!

-Att Du svarar JA på ditt Antagingsbesked senast 22-07-22 via www.antaging.se för att behålla Din utbildningsplats.

-Att Du Webb-registrerar dig på programmets första kurs KGGA80 via "Mitt Kau" inom perioden 22-08-22 -- 22-09-04.

-Därefter kan Du logga in i Canvas för ytterligare program- och kursinformation.

Utbildningsplan Samhällsplanerarprogrammet Ht 2022

Kursplan första programkursen, KGGA80

Schema första proramkursen KGGA80 OBS! Schema är preliminärt fram till två veckor innan kursstart

Kurslitteratur - se länk nedan

Väl mött i augusti!

Hans Olof Gottfridsson & Lena Grip

Programledare

Ny student

Det är mycket att tänka på när du ska börja på universitetet, vi vet!
För att hjälpa dig har vi samlat information här: kau.se/student

Canvas

Kurser inom programmet använder lärplattformen Canvas. Canvas används som ett pedagogiskt verktyg för att genomföra kurser.
Logga in i Canvas via Mitt Kau när du registrerat dig på kurs för att ta del av viktig information.

Hitta på universitetet

Använd campuskartan MazeMap för att hitta till rätt lokal. Till MazeMap
MazeMap finns även som app i din app-butik.

Kan vi hjälpa dig?

STUDIE- OCH KARRIÄRVÄGLEDARE 
Elsa Wängestam, Emilia Westberg

PROGRAMLEDARE  
Hans Olof Gottfridsson